25-04-2014

De stemtest van VRT/De Standaard: leuke maar waardeloze quiz

http://www.dewereldmorgen.be/blog/ludo/2014/04/24/de-stemtest-leuke-maar-waardeloze-quiz

REACTIE:

Het is een vorm van volksverlakkerij om mensen bij wijze van "stemtest"-uitslag alleen te adviseren om bij "verkiezingen" op die of gene politieke partij te stemmen, zeker als een aantal toch kansrijke en in de debatten aanwezige partijen (LDD, PVDA+) wordt uitgesloten. Graag geef ik hier even de volgende punten mee.

1) Er wordt een waardevolle(re) stemtest aangeboden door de voor maximale politieke transparantie ijverende vzw 'WijBurgers' (www.WeCitizens.be - drietalig) waarbij niet alleen partijen, maar vooral ook individuele kandidaten worden gerangschikt (zie www.kieswijzer2014.be en de toelichting op www.wecitizens.be/nl/bijzonderheden-kieswijzer2014)

2) Om de onder 1) vermelde stemtest succesvol(ler) te maken moeten er uiteraard een zo groot mogelijk aantal kandidaten de vragenlijst voor de betreffende verkiezing (Europees, federaal of Vlaams/Waals) moet invullen. Hiertoe kan de petitie "Eis transparantie van politici" op www.Petitie.be worden ondertekend: http://eistransparantievandepolitici.petitie.be/

3) Verkiezingen hebben niets te maken met democratie (zeg ik volmondig samen met David Van Reybrouck): op dat moment worden we verplicht (in "ons" representatief systeem, waarvoor niemand vrij heeft gekozen!) ons voor bestuurlijke beslissingen te laten "vertegenwoordigen" door (zelfverklaarde) "leiders" (met hopelijk de nodige capaciteiten) die we op dat moment een (volgens het representatief systeem) "legitiem" mandaat (moeten!) bezorgen om het geweldmonopolie van de staat te kunnen/"mogen" gebruiken tegen de "onderdanen", die na de verkiezingen zo goed als machteloos "de politiek" hun "blanco cheque" moeten laten incasseren. Onze eigen zeg doen is er nog nauwelijks bij tot aan de volgende "verkiezingen".

Een gezondere "balance of power" ontstaat als het representatief systeem (Grondwet, art. 33) wordt aangevuld met het bindend referendum op volksinitiatief (BROV), eventueel met een zgn. “dubbele meerderheid” om een voldoende geografische spreiding te garanderen in het draagvlak van de eventuele beslissingen ermee (geen overheersing door een gemeenschap over een andere). Hiervoor wordt geijverd door de vzw Democratie.Nu (www.democratie.Nu) tevens initiatiefnemer van de petitiewebsite www.Petitie.be. Weerlegging van argumenten tegen het bindend referendum: http://www.democratie.nu/index.php/directe-democratie/argumenten-weerlegd

Bij deze een warme oproep om de vermelde verenigingen te steunen met uw belangstelling (bezoek de websites en maak links op uw eigen website!), financiële bijdrage of zelfs vrijwilligerswerk. Het zal (hard) nodig zijn!

Ludo De Brabander (Vrede vzw)