04-05-2014

Dossier Luchthaven Oostende: De Waarheid

Reeds jaren is de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge in nood.

 • Het laatste decennium kent een ware leegloop van vrachtklanten.
 • De tewerkstelling ging er ieder jaar op achteruit.
 • Hoofdreden van het klantenverlies: te dure brandstofprijs t.o.v. omringende luchthavens.
 • Talrijke waarschuwingen en voorstellen vanwege REPLO vzw aan de bevoegde ministers bleven onbeantwoord.
 • Aan een structurele oplossing om het brandstofprobleem te milderen, werd- op één alternatief na - nooit grondig gewerkt.
 • Reeds meer dan 7 jaar wordt “gewerkt” aan een nieuwe beheersvorm, nl. de LOM-LEM.
 • De LOM-LEM overeenkomst met het Franse EGIS werd in juli 2013 afgesloten.
 • De nieuwe uitbating zou van start gaan begin 2014.
 • In december 2013 kwam aan het licht dat het LOM-LEM contract aan de Vlaamse Gemeenschap meer zou kosten dan het eigen beheer.
 • Begin 2014 werd duidelijk dat de Europese Commissie voor Mededinging bezwaren heeft tegen bepaalde clausules van het contract.
 • De Vlaamse overheid vertrouwde er op dat men met enkele verduidelijkingen het groen licht van Europa zou krijgen tegen eerst 1 april, dan 1 mei, nu weer 1 juni, of ...???
 • Sedert december 2013 werd duidelijk dat Oostende’s grootste vrachtklant overwoog te verhuizen naar Luik-Bierset, waar de brandstof tot 25% goedkoper is!
 • Toch kwam de Vlaamse overheid een 10-jarig kontrakt overeen met de bestaande fuel-leverancier zonder maar iets te doen om de te hoge kosten te verlagen.
 • Einde maart 2014 besliste ANA Aviation om tegen eind mei Oostende te verlaten, met als gevolg een banenverlies voor ca 100 werknemers van de luchthaven.
 • Noodkreten en voorstellen naar de bevoegde voogdijminister om een overbruggingsoplossing uit te werken in afwachting van betere tijden vinden geen gehoor.
 • Onderhandelingen tussen de overheid, de vakbonden en het meest getroffen bedrijf Aviapartner leidden tot niks.

 

CONCLUSIES

 • Het Ministerie van Openbare Werken en Mobiliteit, onder leiding van mevrouw Hilde Crevits heeft op vlak van luchthavenbeheer volledig gefaald!
 •  De structurele problemen waren reeds jaren bekend bij het Kabinet.
 • Sedert 2007 werd de voogdijminister regelmatig geïnformeerd over de bestaande problematiek.
 • De onderhandelingen voor de nieuwe beheerstructuur werden met slakkengang gevoerd.
 • Op 19 december 2013 werd in het Vlaams Parlement duidelijk dat minister Crevits in feite gebuisd was i.v.m. het resultaat van het LOM-LEM kontrakt. Ze werd als het ware gedelibereerd door het Parlement. (het verslag van de zitting is duidelijk)
 • De minister werd in december 2013 door Europa teruggefloten inzake het LOM-LEM kontrakt. Ze was dus ook in dat examen gebuisd.

Dit kan best vergeleken worden met een student die onvoorbereid naar het examen gaat, en uiteraard niet geslaagd is.

Hoe kan het dat een dossier, waaraan meer dan 7 jaar gewerkt werd door “juridische deskundigen”, uiteindelijk toch afgekeurd wordt?

 • Op 2 april 2014 verklaarde minister Crevits in de plenaire zitting van het Vlaamse Parlement dat ze pas sedert 14 maart 2014 op de hoogte was dat ANA Aviation plannen had om naar Luik-Bierset te verhuizen.

Haar diensten waren nochtans reeds maanden op de hoogte.

De minister heeft het Parlement, bijgevolg de bevolking, de waarheid niet verteld.

 • Het is meer dan duidelijk, dat het Vlaams Luchthavenbeleid doorspekt is van gebrek aan motivatie, traagheid, onwaarheden, onbekwaamheid en mislukking.

Aan wie of welke dienst deze gebreken ook liggen, uiteindelijk ligt de politieke verantwoordelijkheid bij de Minister van Openbare Werken en Mobiliteit!

Zij zal voor de luchthaven van Oostende de geschiedenis ingaan als:

MINISTER VAN ONVOLTOOIDE WERKEN EN IMMOBILITEIT

 

 

Bron: Replo.be