03-07-2018

Moderator gezocht voor Petitie.be (vrijwilliger)

Profiel

Laat je graag mensen aan het woord en geef je hen soms ook het (juiste) woord? Help je graag mensen om op een constructieve manier hun zeg te doen rond grieven en vragen van algemeen belang?  Heb je belangstelling voor petities en ben je graag bezig met taal en communicatie? Werk je graag met moderne ICT, omringd door een gemotiveerd team? Zie je het als een uitdaging om enerzijds als gemandateerde zelfstandig knopen door te hakken en anderzijds om in te (leren) schatten wanneer je best eerst overlegt met het team? Heb je een zekere voeling met bescherming van privacy en met het modereren van soms al te emotionele oprispingen? Wil je maximaal zo’n 2 uur per week van je tijd besteden aan een zinvol initiatief met concrete maatschappelijke impact? Ligt het bevorderen van democratie je nauw aan het hart?

Dan is moderator voor het online platform Petitie.be helemaal iets voor jou!

Taken

Je beoordeelt en doet waar nodig (voorstellen van) wijzigingen aan online voorgelegde petities en je gaat hierover eventueel in dialoog met de aanvrager, op weg naar het online ondertekenbaar maken van een zo wervend én correct mogelijke petitie. Je hebt ook oog voor illustrerende persartikelen en ondersteunend nieuws om naar te verwijzen op de webpagina van de petities.

De huidige moderator zet om persoonlijke reden een stapje terug, maar zal je graag wegwijs maken en beschikbaar blijven als sparring partner voor zaken waarin gesprek en reflectie aangewezen is. Daaromheen staat het dagelijks team van Meer Democratie vzw (voorheen: Democratie.Nu) waarmee je per email en/of telefoon contact houdt indien nodig.

Aan de hand van het digitaal logboek van tussenkomsten van de moderator, leer je zelfstandig antwoorden formuleren op vragen vanuit verschillende hoeken.

Doorgroeimogelijkheden

In onderling overleg kun je ook je takenpakket als vrijwilliger binnen Meer Democratie vzw uitbreiden naargelang van je interesses. Bezoek de website om je een beeld te vormen van de boeiende wereld van het ijveren voor “meer democratie”.

Interesse?

Stuur je motivering en CV uiterlijk voor 15 juli a.s. naar secretariaat@democratie.nu en bouw mee aan een serieus platform dat concrete verbeter-impact heeft op bestuurlijk vlak en streeft naar dienstverlening voor openbare besturen. Ook is er een uitbreiding gepland met een Franstalige versie.

 

Meer Democratie vzw is een vereniging ter bevordering van de democratie op alle politieke niveaus door invoering of verbetering van instrumenten van directe democratie alsmede de verbetering van het vertegenwoordigende systeem. De vereniging handelt vanuit het beginsel van de volkssoevereiniteit, ofwel de politieke gelijkheid van alle burgers, en is onafhankelijk ten aanzien van politieke partijen.