20-01-2018

NU OF NOOIT! WIJ EISEN ONZE OPENBARE GROENE PLEK!

Kateledeke FOR EVER

Zo, dag iedreen,

zover zijn we dus, er is al een Comitééééééééééééé,

sorry, maar ik zal het wel nog 1000 keer zeggen hi,

hi, na 20 jaar bezorgdheid over het terrein, al heel wat natuur weg: hele bomenrij aan de beek: foetski, met wortel en al, is echt geen onderhoudskap of kap voor baggerwerkjes..

en nu reeds mogen onze bestuurders onze WILGEN er kappen, niets staat nog in de weg om deze bomen die de grond reinigen, onze lucht zuiveren, voedsel geven voor vele insecten, vogels, bijen die al voor de HELFT dus WEG zijn.. 

ook al wa autoos nu.. gratis parkeren , (is dat mensen laten weten dat ondergronds beter is?)

maar we moeten enkel kijken naar de hoofdverantwoordelijken zijn onze brugse beleidsvoerders,

Nu MORGEn grote actie, hopelijk dat vele Brugse natuur-reecreatievelingen afkomen op dit echt democratisch event, met echte participatie//

Dus: genoeg woorden, wij eisen DADEN!

Tine, als stem voor de natuur en natuur voor de GEWONE MENSEN,

met speciale Dank aan de toch wat ongewone.. hi, of beter Buiten-gewone mensen als Luc, Jozef, André(mn kaneraad aant stadhuis),Erik(groenvzw-leden), Pieter en zijn natuur-kindren die beter weten dan onze leiders wat Broodnodig is hier, dank voor maken van het bord,

ennen Onzen Guido Gezelle als warme natuurLover, die ik dan ook beter heb leren lezen en OPwaarderen, 

nu nog dit stuk op waardige wijze beschermen, en natuurlijk Beheren, nie meer , nie minder met respect voor mens(zachte recreatie) en natuur,

maar we zijn er nog nie..

dus, Mensen: komen maar en laat u horen, iedreen Welkom, klein en groot, ook verassingen, spelletjes voor kinderen, gedichten mag u zelf meebrengen en voorlezen, of de mijne.... soep.. enz.. 

Dank bij voorbaat aan alle hulp en enthousiasme, voor vreedzaam maar duidelijk protest,

Tine, lid van comité tegen de parking Katelijne, (baron ruzettelaan) natuur-en bosgids,

 

dit is de FLYER, lezen maar, en meedoen is de beste Leuze)Keuze))