30-03-2017

Persbericht nav.PETITIE "geen parking in groene Brugse Rand"

wandelen langs de (reeds gekapte) oevers van StTrudoledeke

Persbericht nav. petitie “ geen parking in groene Brugse rand! “

Bescherm & waardeer ademruimte natuurlandschap onder de hoge Katelijnebrug ! Alle kleine lappen groen zijn samen onze grote zuurstoflongen

Deze lente vieren we dat het bedreigde & bezette Lappersfortbos veel aandacht kreeg in Brugge 2002. Vijftien jaar geleden maakten Vlaanderen & Brugge die scone luidop kennis met de jonge bosbezetters en hun idealen. De dagboeken van 3 generaties kan je nog altijd hier http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx nalezen. Natuurlijk eindigt de zorg voor ruimtelijk bedreigde kwetsbare zonevreemde natuur niet op één moment.  Bossen & bomen, natuur & open ruimte, het landschap dat ons ademruimte geeft, blijft dagelijks bedreigd zolang overheden al te gemakkelijk overgaan tot de orde van de dag.

Daarom vragen wij uw aandacht voor de problematiek van de bedreigde lap ademruimte bij de Katelijnebrug waar mogelijks een randparking gebouwd zou kunnen worden.  Voor men-sen die het gebied niet weten liggen :  op het einde van de Lappersfortstraat ( zijstraat Baron Ruzettelaan ) langs het kanaalwandelpad naar de binnenstad ligt een wilgenbos  & een open ruimte vlakte bij de Trudobeek. Dit stuk natuur tussen de Baron Ruzettelaan, kanaal Gent-Brugge-Oostende en de Katelijnepoort is vooral bekend bij zachte weggebruikers en is bij-zonder waardevol. Veel zeldzame dieren en planten vinden hier hun onderkomen en zo vlak bij de Brugse binnenstad is dat uniek. We snappen dan ook niet dat er opnieuw open ruimte moet verdwijnen voor auto-parking. Er zijn andere, meer duurzame oplossingen, zoals een extra verdieping op de parking bij het station of ondergronds geconcentreerd op het kanaal-eiland, waar een nieuwe busparking wordt aangelegd volgens het nieuwe RUP kanaaleiland.

Het beleid van de toekomst is er één met ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer en van het behouden van de groenblauwe vingers die water en natuur de stad in brengen. Waardevolle open ruimte doe je niet op de schop voor Koning auto. Welke wereld willen het gemeentebestuur & de gemeenteraad met gecoro achterlaten voor de Brugse kinderen en kleinkinderen ? Als stem van natuur, leefmilieu, water en bomen  willen wij pleiten voor het maximaal behoud van de groene longen in de brede stationsbuurt. Bescherm het groen aldaar volledig als 'ecologische stapstenen' voor de verbinding van de natuurwaarden langs het kanaal met de Brugse vesten en het groen in de binnenstad. Open ademruimte !

Wij vragen aan de gemeenteraad & gecoro van Brugge & aan burgemeester Landuyt :

- bescherm de laatste stukken natuur & groene open ruimte in de brede Brugse stationsbuurt,  te beginnen met de lappen open ruimte & wilde natuur langs deze Brugse kanaalzone.                 - waardeer deze unieke lap Brugse kanaalbiotoop door het in beheer te geven aan Natuurpunt. Dit zou een uniek wild natuurreservaat in de drukke Ruzettewijk kunnen worden.                 - betrek het middenveld beter bij mobiliteitsoverleg kanaalzone – stationsomgeving.               - als er daar toch een Katelijnerandparking moet komen, dan helemaal ondergronds !

 http://petitie.be/nieuws/uitnodiging-lentewandeling-ruzette-wilgenbosje-en-trudobeek 

Met dank aan de mensen van de petitie geen parking in de Brugse groene rand, de muzes van het Poëziebosnetwerk, BOS+ en de mensen van Erfgoedforum, vzw Groen & Natuurpunt in Brugge.

"Aanschouw dit schiereiland tussen de twee vaarten. Wie het betreedt komt over een brug. Er wordt met machines in gegraven en gewroet, er wordt aan getrokken en gerukt, er wordt gebeukt en gescheurd, het wordt volgespoten met gif, de boomgaarden worden ontworteld, het wordt ontmanteld, geslecht en gevlakt tot een harde vloer waar de wind over raast, de vogels verdwijnen met de hagen en de beschuttende houtwallen, de waterdieren sterven in de stank van de sloten, de nieuwe mens houdt er huis. Ik stap op de fiets en rij door de vlakte langzaam naar het huis toe, dat daar als een eiland in de omringende beschutting van de laatste bomen ligt." ( wijlen Paul de Wispelaere, Tussen tuin en wereld, fragment ons opgestuurd toen hij lid werd van het beschermcomité van de groene gordel )

 

Poeziebos, groen hart van Brugge