18-06-2017

Sterrenmama, ondersteund door 3 vzw’s, overhandigt petitie met ruim 18.000 handtekeningen voor erkenning doodgeboren baby’s aan minister van Justitie Koen Geens

PERSBERICHT

Alice Tijsen, mama van Daan*

Met Lege Handen vzw

Berrefonds vzw

Boven De Wolken vzw

 

Sterrenmama, ondersteund door 3 vzw’s, overhandigt petitie met ruim 18.000 handtekeningen voor erkenning doodgeboren baby’s aan minister van Justitie Koen Geens

 

Boechout 2 juni 2017:  Sterrenmama zamelt meer dan 18000 handtekeningen in en zal deze op 20 juni persoonlijk gaan overhandigen aan Minister van Justitie Koen Geens.  3 vzw’s, werkzaam in de zorg rond perinataal verlies, zullen haar hierin bijstaan.

Alice Tijssen beviel op 19 januari 2015 van haar tweede zoontje Daan, die kort daarvoor in haar buik was overleden. “Bij de laatste controle zag de gynaecoloog dat er geen hartslag meer was. Een paar uur later werd Daan met een keizersnede geboren. Het bleef stil toen hij uit haar buik kwam. De dag na de geboorte kreeg ze een nieuwe klap te verwerken. Haar tweede zoontje kon niet officieel erkend worden. Doodgeboren baby’s mogen niet worden ingeschreven in het geboorteregister, alleen in het overlijdensregister. Officieel heeft Daan nooit bestaan en kan hij ook geen achternaam krijgen. Dat is erg pijnlijk voor sterrenouders.

Onze eis: aanpassing van het Burgerlijk Wetboek zodat ook levenloos geboren kinderen een officiële erkenning krijgen, een geboorte- en overlijdensakte en registratie in het Rijksregister. Tot op heden worden levenloos geboren kinderen enkel geregistreerd in het overlijdensregister. Wel gestorven, nooit geboren! Aan deze onmenselijke wetgeving moet volgens deze organisaties dringend een einde komen. Ze willen hiermee ook aan de minister laten weten dat zij, in naam van vele sterrenouders, niet akkoord gaan met de huidige wetsvoorstellen die nu voorliggen, waarbij ouders slechts de mogelijkheid krijgen om hun levenloos geboren kind in een speciaal register in te schrijven.

 

Met Lege Handen vzw is een vereniging van en voor ouders van een overleden baby. De vereniging is ontstaan vanuit de behoefte van ouders om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte. Ze werken actief samen met andere groepen of organisaties zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, Kind en Gezin, expertisecentra kraamzorg, Familiehulp, OVOK (Ouders van een Overleden Kind), ... De vereniging verzorgt lezingen, vormingen en getuigenissen waarbij ervaringsdeskundigheid onderbouwd wordt door professionele knowhow rond rouw en verlies.

 

Berrefonds vzw ondersteunt ouders die een baby verliezen tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Via 25 verschillende Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen verdelen ze gepersonaliseerde herinneringsdoosjes die houvast bieden tijdens het rouwproces. Verder organiseert het fonds ook evenementen om ouders op een sportieve en creatieve manier te laten netwerken. In het “koetshuis” te Antwerpen kan iedereen wekelijks terecht voor info, een luisterend oor of om mee de handen uit de mouwen te steken.

“Alleen kunnen we zo weinig, samen kunnen we zoveel”-Helen Keller

 

Boven De Wolken vzw fotografeert overleden baby’s als mooie herinnering voor hun ouders en familie. Meer dan 50 professionele fotografen zetten zich vrijwillig en met veel liefde in om dit in Vlaanderen te verwezenlijken. Sinds de oprichting in april vorig jaar fotografeerde de vzw al meer dan 190 sterrenkindjes.

 

www.metlegehanden.be

www.bovendewolken.be

www.berrefonds.be