28-03-2017

Verslag van onze Lentewandeling

Onze Brugse KonijnenbosjesLentewandelaars

Verslag van onze Lentewandeling aan het Konijnenbosje, Brugge. 26:03:2017
We waren present aan de Bunker, met toch ongeveer 25 natuurvrienden. Vele mensen weten zelfs niet dat er daar een bunker is, dus een wandeling is zeker wel eens interessant.
Luc gaf het startschot met een woordje uitleg over de overkant, Lappersfortbos, waar hij alle acties van dichtbij heeft meegemaakt en terecht trots mag zijn dat er toch met velen een positief resultaat bereikt is. Laat ons hopen dat dit nu ook het geval mag zijn met ons konijnenbosje.
Met een meer dan recreatieve fietser die uit de bocht vloog beloofde het een bevlogen tocht te worden. Ik gaf verder uitleg over de bunker die het zeker verdiend om als winterhuisplaats voor vleermuizen opgewaardeerd te worden. Ik hoop dat de prachtige begroeiing met bolklimop, taxus, buxus en vele andere kruiden kan gespaard worden.
Even verderop vertelde ik over het probleem van lichtvervuiling, want aan het winkelcentrum brandt er altijd een zeer fel licht. Zeker niet goed voor vele dieren en ook zelfs bomen sterven van teveel nachtlicht. Vleermuizen vermijden dit, en insecten worden aangetrokken, dus zal de vleermuis zeker niet veel op zijn bordje liggen hebben zo. Ook vragen wij ons af waarom die grote populieren weg moesten , die toch die winkels wat wegstaken achter mooi groen en bovendien zorgen dat er geen erosie is van de steile wand van de StTrudobeek die er vloeit. Een mooie haag van meidoorns, taxus , en ander inheemse soorten zou niet misstaan daar.
Ondertussen had Wim Jans al vele vlinders gevangen: onder andere een boomblauwtje en een gehakkelde aurelia, die braaf in mijn handen kwam zitten ,als kwam hij smeken zijn thuis toch te redden.
Wim had het voor de brandnetel, als waardplant, voedselplant van menig vlindersoort. Hij groeit ook veel op stikstofrijke grond, op storten, zoals ook de wilgen en de vlieren er hun thuis hebben. Als deze soorten staan bekend als Reinigers van de natuur, wij maken er thee van, nemen een aspirine met salicylzuur, wat in de wilg zit. En als het in onze weg staat, krijgen ze stank voor dank.
Verder kregen de deelnemers wat uitleg over de geschiedenis van Brugge, van Bryghia, aanlegsteiger, tot Lappersfort-café , het fort , daar is nooit drank tekort. Van de barge tot de zuidelijke ontsluiting en al wat nog zal gebeuren of niet.
Ook onze konijnen kregen aandacht want zij waren de natuurlijke (gras)beheerders van dit stuk wilde natuur en pasten volledig in het biotoop als levensgemeenschap met de andere dieren en planten. Door hen kregen onsmakelijk maar interessante kruiden meer kansen, en werd het gras kortgewiekt. Het verschil voor en na konijn is dan ook goed te zien, en er is zeker sprake van verarming van biodiversiteit. Ik hoop dat ze vlug hun holen weer terugvinden������) en kinderen weer vrolijk kunnen doen roepen bij hun gehuppel.
Verder wandelden we langs het StTrudoledeke, dat vanuit de Assebroekse meersen verder stroomt naar Brugge. Daar waren kuifeenden te zien, wilde eenden, meerkoeten, waterhoen, en een lapjeskat die in het zonnetje zat. Met wat meer begroeiing langs de rand, zouden deze dieren meer beschut zijn tegen wind en mensenogen. Waarom al die mooie meidoorns, esdoorns, eiken, mooie zeldzame inheemse kerselaar weg moest is zeer de vraag. Waren zeker al 30/40 jaar jong nog , in de bloei van hun leven. Is zeker niet goed want door erosie zullen de wanden van de beekranden wegspoelen, waar de wortels dit vroeger tegenhielden.
Dan konden we het niet laten bij het zien van zoveel gesneuveld groen, toch een symbolische actie te doen, met het planten van lindetwijgen, met witte vlag met de namen van de bomen, dat ze niet zomaar achteloos tot biopulp vermalen zijn.
Is een boom dan niet meer dan een hoop biomassa/bio-pulp zoals daar te zien?
Nee, een levende boom is zoveel meer dan dat, onbeschrijfelijk zelfs.
Ook mocht iedereen een gebedsvlaggetje hangen aan de jonge schietwilgen, symbool van hoop en liefde en kracht voor iedereen . In de boeddhistische leer hangt men ook vlaggetjes in de bomen als gebed.
De tweehuizige wilgenfamilie waar ook de populier toe behoort, dus met een mannelijke (gele katjes) en een vrouwelijke boom(groene katjes). Zeer belangrijke bomen als vroegste bloeiers voor insecten, bijen, vlinders. Ook zijn knotwilgen nestplaatsen voor de steenuiltjes die in onze polders wonen. Boswilg, kraakwilg, schietwilg en grauwe wilg zijn er te vinden. Ook vele kruisingen zijn er.
Toen mochten we nog met iedereen op de foto vereeuwigd worden aan het vermaledijde bruggetje, verbinding van oprukkende parkeerplaatsen, de machines die ook waterschapsheuvel vernietigden.
Erik Vereecke gaf ons nog een nawoord met algemene informatie naar andere acties toe, want neen , we blijven niet fatalistisch bij de pakken/ stronken zitten.
Uit de kruisbestuiving van het poezië-netwerk(Luc Vanneste) van de overkant kwamen nog enkele gedichten toegewaaid , voor de liefhebbers.
Enkel een boom zijn
Een boom van grond tot hemel
Een boom zijn en staan
J.C.van Schagen
We volgden Erna met volle vuilniszak gezwind doorheen het bos, tussen de vlieren en de schietwilgen, velen dood maar vol insectenleven. Over boomstronken heen, tussen brandnetels en bramen,
ja hier is het wilde bos de Baas