99 ondertekeningen

Brexit Belgium

Elite_boat_referendum

We willen België uit de EU-verdragen. Nous voulons un Belgique sans conventions de l'UE. Het gevaar van nationalisme wordt veroorzaakt door de EU zelf, door gebrek aan transparantie, aan sociale eenheid en aan hoopgevende gemeenschappelijke projecten.

--

Nous voulons un Belgique sans conventions de l'UE . Le danger de nationalisme est causé par l'UE elle-même , par le manque de transparence , l'unité sociale et des projets communs encourageants .

PETITIE

Wij

inwoners van België
vandaag op de dag van de Brexit (23 juni 2016)

--

Nous
citoyens de la Belgique,
ce jour du Brexit (23 juin 2016)

constateren

- dat telkens mensen kunnen stemmen op de EU-voorstellen ze NEE stemmen (Engeland, Nederland, Ierland, Frankrijk ....)

- dat het weigeren van de EU niet het weigeren is van saamhorigheid en vrede, maar van de Troika en het vermarkten van alles.

- dat Europa een mislukking is van verdrag naar verdrag, waarbij het recht van de sterkste primeert: multinationals en landen als Duitsland.

- dat er geen sociaal Europa mogelijk is: "Europe can't feed the poor but it can feed the banks".

- dat massale investeringen in tewerkstelling, in onderwijs, in schone energie, in sociale en ecologische woningbouw, in ecologische landbouw en veeteelt en onderzoek er niet zullen komen met de EU. De EU legt vooral bezuinigingen op aan de lidstaten om belangen van banken en bedrijven als Monsanto en andere winstgevende multinationals te dienen.

- dat 17% van de Europese bevolking onder de armoedegrens leeft. De EU beweert armoede te willen bestrijden. Door het stimuleren van een beleid van liberaliseringen en vrije markt constateren we juist een stijging van de armoede in alle EU-landen (Griekenland en Spanje op kop).

- dat de de EU een democratische achteruitgang betekent. De macht van nationale parlementen is uitgehold door overdracht van bevoegdheden naar de €U. 80% van onze wetten is de uitvoering van €U-wetgeving. De wetsvoorstellen komen van de niet verkozen, vast benoemde Commissieleden en de 27 ministers uit de verschillende lidstaten. Het parlement kan die voorstellen alleen amenderen, maar zelf geen wetgevende initiatieven nemen.

- dat Griekenland in het pakket van maatregelen van het IMF en de EU, wapens heeft moeten aankopen van Duitsland en onderzeeërs van Frankrijk. Europa is geen vredesproject maar een handelsproject. €U-lidstaten zijn verplicht uitgaven aan defensie op te drijven voor een gemeenschappelijk defensiebeleid: European Defence Agency: http://www.eda.europa.eu/ Het is onaanvaardbaar dat er door België voor 35 miljard € straaljagers worden aangekocht terwijl er tegelijkertijd wordt bespaard op sociale uitgaven.

- dat een duurzaam en ecologisch beleid niet samengaat met permanente bezuinigingen en eenzijdig streven naar meer winst van Europa.

- dat er al twee verzoeken om een Europees referendum zijn afgewezen telkens met meer dan 1.200.000 handtekeningen (1 miljoen is de drempel).

- dat uit de laatste EU-verdragen (Lissabon, Maastricht) treden, net als het afwijzen van een TTIP-verdrag, daarom nog niet het Europese eenheidsgevoel zonder grenzen hoeft te veranderen. Europeanen zijn nog nooit zo hoog opgeleid geweest en verdienen gehoord te worden in plaats van betutteld.

--

constatons

- que à chaque occasion que les citoyens peuvent voter sur les propositions de l' UE, ils votent NON (UK, Pays-Bas, Irlande, France...)

- que le refus de l'UE n'est pas le rejet de la solidarité et de la paix mais du Troika et la marchandisation de tout (SNCB, la Santé....)

- que l'Europe sociale est impossible ; "L'UE n'arrive pas à nourir les pauvres mais remplit les poches des Banquiers sans problèmes."

- que les investissements massives dans l'emplois, l'éducation, les énergies rénouvelables et propres, la construction et l'agriculture écologique et la recherche ne se feront jamais avec l'UE. L'UE impose surtout l'austérité aux états membres et travaille dans l'intérêt des banques et sociétés comme Monsanto et autres multinationales ultra rentables

- que 17 % de la population Européenne vit en desous du seuil de la pauvreté. L'UE se dit vouloir combattre la pauvreté. En stimulant une gestion de libéralisation et de marché libre, nous constatons le contraire: la pauvreté augmente dramatiquement dans tous les pays de l'UE. (La Grece et l'Espagne en tête)

- que l'UE souffre d'un déficit démocratique. Le pouvoir des parlements nationaux a été éventré par le transfert des compétences vers l'€U. 80% de nos lois sont l'exécution des lois de l'U€. Les propositions viennent des membres de la commission non élue et nommé fixe et des 27 ministres des états membres. Le parlement UE peut amender mais ne peut pas prendre des initiatives législatives

- que la Grèce a été forcé d'acheter des armes de l'Allemagne et des sousmarins de la France, dans le packet de mesures du FMI et de l'UE. L'Europe n'est pas un projet de paix mais un projet Commerciale. Les états membres sont forcé d'augmenter leurs dépenses d'armements pour une stratégie de défense commune; European Defence Agency: http://www.eda.europa.eu/ C'est inacceptable de se voir imposer en même temps, des investissements de 35 millards €, dans les avions de chasse et l'austérité dans le domain social, en Belgique.

- qu'une gestion durable et écologique ne s'accouple pas avec l'austérité permanente et la recherche constante de plus de profit et de croissance permanente de l'UE

- que deux demandes de referendums européens ont déjà été refusé à chaque fois avec plus de 1.200.000 signatures (le seuil étant 1 million)

- que sortir des deux derniers Traités UE (Lissabon, Maastricht), tout comme refuser un traité TTIP CETA, ne signifie pas que l'unité Européenne des peuples sans frontieres doit changer. Les Européens n'ont jamais eu un niveau d'éducation aussi élevé dans l'histoire et méritent d'être entendus au lieu d'être sous tutelle .

en verzoeken

om de organisatie van een nationaal referendum in België om de inwoners van België te vragen in de EU te blijven of uit de EU te treden.

--

et demandons
d'organiser un référendum national en Belgique pour demander à la population de la Belgique de rester dans l'UE ou de quitter l'UE .onderteken de petitie Brexit Belgium.We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij petitie.be. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Bezig met opslaan van uw ondertekening...

Ajax-loader

Bij drukte op petitie.be kan dit enige momenten duren. Nadat uw ondertekening is opgeslagen ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Om uw ondertekening definitief te maken klikt u op de link in deze e-mail en bevestigt u uw ondertekening.
 • ongeveer 2 jaar geleden Jérémy , Bruxelles Brussel
 • meer dan 2 jaar geleden Cristina C Genk
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden Stefan Van Cappellen Gasthuisstraat 90C, 2440 Geel
 • meer dan 2 jaar geleden Glen Beckers Heusden-Zolder
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden Giovanni Vanhecke Olsene
 • meer dan 2 jaar geleden Johan Bultiauw Oostende Opvoeder-begeleider asielcentrumasdistent
 • meer dan 2 jaar geleden Vercruyssen Freddy Oudenaarde
 • meer dan 2 jaar geleden Ann Vandevelde Overpelt
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden Marc gielen Lommel
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden sara landuyt ieper
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden Steve Van Hecke Zelzate
 • meer dan 2 jaar geleden Frank Vets Wilrijk
 • meer dan 2 jaar geleden Tim Rens Gingelom
 • meer dan 2 jaar geleden Gisèle Deweerd Wijgmaal
 • meer dan 2 jaar geleden Martin Hendrickx Desteldonk
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden Kees De Wees
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden Eddy Jespers Hoboken
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden Marijnissen willem 2520 Emblem
 • meer dan 2 jaar geleden Tom Leenaert Zottegem
 • meer dan 2 jaar geleden Dirk De Wispelaere Merelbeke
 • meer dan 2 jaar geleden Stefan Detrez Elsene
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden Tony Claessens Antwerpen
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden Matthias coen Olen
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden Ramon Emmaneel Sint-Amandsberg
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden ronald vanheuckelom lichtervelde
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden Bier Nicolas Bruxelles Film industry
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden noelle dauby vresse
 • meer dan 2 jaar geleden Nico Oldenhof Leuven
 • meer dan 2 jaar geleden Haest debbie Nieuwkapelle arbeidster

Blader door alle 99 ondertekeningen via alle ondertekeningen.