geen ondertekeningen

Internetbankieren voor anders-validen

Financiele_beslissing

Wij, anders-validen worden bewust uit de boot gehouden door de rechterlijke instanties.

De sociale voordelen die de regering ons beloofd heeft in verband met een toenemende automatisering van administratieve verplichtingen worden momenteel omgeleid door functionarissen en in sommige gevallen zelfs verworpen door sommige vertegenwoordigers.

PETITIE

Wij

anders-invalide personen

constateren

Artikel 488bis ingevoegd in het Burgerlijk Wetboek bij Wet van 18 juli 1991, regelt het "voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige".

Meestal wordt er na opstarten van een bewindvoering een advocaat aangesteld door de rechtbank. In sommige gevallen is de context zoek naar de redenen waarom deze maatregel in voege is getrokken door de rechter die eerder geïnteresseerd is in de situatie/problematiek van de betrokkene op de rechtbank door familie en/of arts en tekenen om de volmacht van het individu af te staan aan een wettelijk vertegenwoordiger al dan niet met de toestemming van de beschermde persoon.

De wettelijke vertegenwoordiger en eventueel vertrouwenspersoon blijven dan verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met geld voor onbepaalde duur.

In sommige gevallen is het onmogelijk geworden om dan nog achteraf een medisch attest te bekomen om desbetreffende diagnosen van chronische aard nog te kunnen relativeren naar positievere vooruitzichten wegens overmacht.

De Vrederechter is vandaag de dag immers niet verplicht om rekening te houden met de mening van beschermde persoon als er sprake is van ziekte.

Personen die beschikken over eigen verstandelijk vermogen moeten naar eigen mening zelf verantwoordelijk gesteld worden om hun aankopen te doen zonder daarbij derde verantwoordelijken overmatig te belasten met eindeloze discussies over geld.

Op termijn wordt toch verwacht dat volwassen mensen hun woord bij daad stellen als het om levensonderhoud gaat dus vind ik persoonlijk dat aantal betrokken verantwoordelijken beperkt moet worden als het om bij wijze van spreke maar om een kat gaat.

en verzoeken

Onze vraag is: in de mogelijkheid worden gesteld door de lasthebber internetbankieren zelfstandig aan te vatten en te hanteren als de hedendaagse norm om zelf te voldoen in administratieve plichten zonder al teveel poespas wat het papierwerk betreft met opheffen van beschermingsstatuut.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

Geen ondertekeningen gevonden