2 ondertekeningen

Red buurt Dekenstraat Leuven

De Dekenstraat in Leuven is sinds de invoering van het circulatieplan op 10 oktober 2016 een straat vol verkeer, snelheid, drukte, ronkende motoren en bovendien ook nog eens zwaar vrachtverkeer. Teken onze petitie als je vindt dat de Dekenstraat terug een leefbare, rustige woonstraat moet worden.

PETITIE

Wij

Buurtbewoners en hun familie, vrienden en kennissen, inwoners van Leuven en sympathisanten

constateren

Toename van verkeer, geluidsoverlast, gevaarlijke verkeerssituaties, afname van luchtkwaliteit, veel vrachtverkeer, verkeersovertredingen (o.a. snelheidsovertredingen), trillingen in onze gebouwen.
Tot onze grote spijt moeten wij vaststellen dat de Dekenstraat, voorheen een leefbare residentiële straat, een uitvalsweg geworden is en als tweede lus dienst doet voor het rode stadsdeel met alle gevolgen van dien.
De bewoners ervaren dit als een onleefbare situatie.

en verzoeken

We zijn ervan overtuigd dat kleine ingrepen de situatie mogelijks veel zouden kunnen verbeteren: de rijrichting veranderen in het stukje Dekenstraat dat gelegen is tussen de Brabaçonnestraat en de Andreas Vesaliusstraat + de knip Windmolenstraat / Tiensestraat wegnemen en vervangen door éénrichtingsverkeer NAAR de Tiensestraat.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • bijna 2 jaar geleden anoniem
  • bijna 2 jaar geleden Ilse Hendrickx Leuven