geen ondertekeningen

Uitwijzing van Israelische Ambassadrice Simona Frankel

Na de uitspraken van de Israelische ambassadrice Simona Frankel dat alle 55 dodelijke slachtoffers die gisteren (14/05/18) in Gaza vielen terroristen zijn (kinderen inbegrepen) is zij niet langer gepast als Israelische ambassadrice. Wij vragen om de uitwijzing van Simona Frankel.

PETITIE

Wij

Belgische staatsburgers en burgers van andere nationaliteit die het oneens zijn met de uitspraken en standpunten van Simona Frankel

constateren

hebben met afschuw geluisterd naar de woorden van Mevrouw Frankel. Als Israelische ambassadrice voor België noemde zij iedereen die gisteren in Gaza om het leven kwam een terrorist. Deze uitspraak is ver over de schreef en volledig ongepast. Als Ambassadrice mag van haar verwacht worden dat ze bruggen bouwt in plaats van haat te zaaien.

en verzoeken

Daardoor zien wij Mvr. Frankel niet langer geschikt om ambassadrice te zijn. Wij verzoeken dan ook om haar erop te wijzen dat haar ideologiën en gedachtengoed niet langer welkom zijn in België en om haar uitwijzing.

Deze petitie heeft status ondertekenbaar maken en is daarom niet ondertekenbaar.

Geen ondertekeningen gevonden