12 ondertekeningen

Verander de Grondwet: Bindend Referendum op Volksinitiatief (BROV)

Deze samenleving is van ons allen.
Wij burgers kunnen wel degelijk meebeslissen over onze samenleving. Het onmisbare instrument daartoe is het Bindend Referendum op Volksinitiatief (BROV).

Zwitserland bezit momenteel het best uitgebouwde referendumsysteem. Wanneer in de Belgische Grondwet het Bindend Referendum op Volksinitiatief zal opgenomen zijn, zal dit de rest van Europa tot voorbeeld strekken.
--

Changez la Constitution: le Référendum Contraignant sur Initiative Citoyenne (RCIC)

Notre société nous appartient. Nous, citoyens, devons participer aux décisions qui la concernent. L'instrument indispensable qui nous le permet est le référendum contraignant sur initiative citoyenne. (RCIC).

La Suisse, auquel nous faisons référence, dispose actuellement du système de référendum le mieux établi. Le jour où ce référendum sera inclus dans la Constitution belge, il sera un exemple pour le reste de l'Europe.
--

Ändere die Verfassung: bindende Referendum mit Initiativrecht (BRI)

Unsere Gesellschaft gehört uns allen. Wir, Bürger, können sehr wohl über Gesellschaftsfragen mitbestimmen. Dazu brauchen wir unbedingt das bindende Referendum mit Initiativrecht (BRI).

Die Schweiz praktiziert heute die beste Referendumsdemokratie der Welt. Wenn auch in Belgien das bindende Referendum mit Initiativrecht in der belgischen Verfassung verankert wird, dann kann auch unser Land zu einem Beispiel für die Länder Europas werden.

PETITIE

Wij

Belgische staatsburgers
--

Nous, citoyens de l'État belge
--

Wir, Staatsbürger Belgiens

constateren

dat onze politiek een fundamenteel democratisch tekort vertoont: alle politieke beslissingen spelen zich af in partijbesturen, de burger staat daar volkomen buiten. Een verkiezingssysteem verhelpt niets aan dit euvel: partijprogramma’s kunnen de wensen van de burgers niet in kaart brengen (en binden bovendien niemand). Verkiezingen beantwoorden sinds lang niet meer aan de noden van deze tijd. Directe democratie dringt zich op.
--

constatons que la politique de notre pays comporte un déficit fondamental de démocratie : toutes les décisions politiques sont prises au niveau des structures de partis. Le citoyen est tenu à l'écart. Les élections n'y changent rien car les programmes des partis ne représentent pas les souhaits des citoyens et – surtout – ces programmes n'ont rien de contraignant. Les élections ne sont donc pas une réponse aux besoins de notre époque. La démocratie directe s'impose.
--

stellen fest dass unser Land ein fundamentales Demokratiedefizit aufweist: Alle politische Entscheidungen werden in den Parteigremien getroffen. Die Bürger sind nicht mit einbezogen. Wahlen ändern daran nichts, denn die Parteiprogramme entsprechen nicht den Wünschen der Bürger und vor allem können diese Wünsche nach der Wahl in keiner Weise erzwungen werden. Wahlen sind nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen die direkte Demokratie.

en verzoeken

artikel 33 van de Belgische Grondwet, “Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald” ,
te wijzigen in
“Alle machten gaan uit van het Belgische volk. Dit oefent zijn soevereiniteit uit via zijn vertegenwoordigers en door middel van het Bindend Referendum op Volksinitiatief."
--

demandons de changer l'article 33 de la Constitution, « Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés comme précisé par la Constitution » en
« Tous les pouvoirs émanent du peuple belge. Ce peuple exerce sa souveraineté via ses représentants et par l'intermédiaire du référendum contraignant sur initiative citoyenne. »
--

fördern deshalb Artikel 33 der belgischen Verfassung („Alle Gewalten gehen von der Nation aus. Sie werden in der durch die Verfassung bestimmten Weise ausgeübt.“) folgendermaßen zu ändern:
„Alle Gewalt geht vom belgischen Volke aus. Das Volk übt die Souveränität über seine Vertreter anhand des bindenden Referendums mit Initiativrecht aus.“onderteken de petitie Verander de Grondwet: Bindend Referendum op Volksinitiatief (BROV).We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij petitie.be. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Bezig met opslaan van uw ondertekening...

Ajax-loader

Bij drukte op petitie.be kan dit enige momenten duren. Nadat uw ondertekening is opgeslagen ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Om uw ondertekening definitief te maken klikt u op de link in deze e-mail en bevestigt u uw ondertekening.
 • 8 dagen geleden Vossen Jozef Erembodegem 9320 zelfstandige
 • 9 dagen geleden Omer Schiffeleers Zuid Afrika Pensionris
 • 9 dagen geleden anoniem
 • 9 dagen geleden Gido Van den Ende Oudstrijdersstraat 12, 1700 Dilbeek
 • 10 dagen geleden bruggeman marie-claire 2590 berlaar kunstzinnig strevend bewegend in de maatschappij als in de eurythmie
 • 10 dagen geleden E. Bulckens Antwerpen
 • 10 dagen geleden Claude Brasseur Rochefort
 • 10 dagen geleden Mia Vossen Rochefort
 • 10 dagen geleden Ivar Hermans Erps-Kwerps
 • 20 dagen geleden Jarno Van Schoor Sint-Niklaas Student
 • 20 dagen geleden Geert Van Hout Gent
 • 21 dagen geleden Marc Vanvelk Neeroeteren