Advertentiebeleid

Reclame op deze website (in de zin van het doorverkopen van aandacht) is niet toegestaan. U kunt geen verwijzing naar uw website kopen. Ook doen we niet aan 'linkruil'. U kunt wel als petitionaris een link maken naar relevante websites als uw petitie aan de spelregels voldoet.