02-05-2020

Experts werken al aan nieuw lockdownplan: “Nog strengere maatregelen zijn dan ook een mogelijkheid” HLN

 Photo News Erika Vlieghe staat aan het hoofd van de expertengroep die belast is met de exitstrategie.

Experts werken al aan nieuw lockdownplan: “Nog strengere maatregelen zijn dan ook een mogelijkheid”

 

De GEES-expertengroep die belast is met de exitstrategie werkt al aan een plan voor een eventuele nieuwe lockdown. Dat heeft professor Erika Vlieghe vandaag gezegd in ‘Le Soir’. Ze hoopt evenwel dat het niet zover zal komen. Als het toch zou gebeuren, is het mogelijk dat nog strengere maatregelen dan nu moeten genomen worden.

 

Vlieghe vreest dat het coronavirus een heropleving zal kennen. “De vraag is dan vooral wat de omvang zal zijn van die heropleving. Mogelijk is het daarvoor niet per se wachten tot de herfst, het virus kan namelijk ook deze zomer al opnieuw de kop opsteken. Het is onze taak om waakzaam te blijven en een rem te zetten op een al te enthousiaste heropstart van de samenleving. We hebben nu gezien hoe de eerste golf eruitzag en we moeten ons voorbereiden op een tweede golf, ook al zullen we proberen om het niet zover te laten komen.”

 

Het kan dus zijn dat België opnieuw in lockdown moet en experts werken daarom al aan een plan voor een nieuwe isolatieperiode. “Maar een heropleving komt er niet van de ene dag op de andere: we zullen die zien aankomen. Het kan ook zijn dat er slechts op één specifieke plaats een probleem vastgesteld wordt, en dat vereist een speciale aanpak. Er zijn kortom heel wat scenario’s. Sommige landen die op een eerder enthousiaste manier de lockdown hebben afgebouwd, hebben uiteindelijk een stap terug moeten zetten. Denk maar aan Japan, Taiwan en Singapore.”

“Niet iedereen naar strand of Ardennen”
Interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem bevestigt dat een tweede lockdown -en zelfs nog strengere maatregelen dan nu- tot de mogelijkheden behoort. “Ik denk dat wanneer de mensen zien dat het aantal overlijdens opnieuw stijgt en de ziekenhuizen opnieuw vollopen ze de nieuwe maatregelen zullen respecteren”, aldus Van Laethem.

En op vakantie gaan, zal dat nog lukken? “Dat aspect wordt nog onderzocht”, vervolgt Erika Vlieghe. “In eigen land is het zeker een mogelijkheid, maar ook dat moet georganiseerd worden. We kunnen niet iedereen naar het strand of de Ardennen sturen.”

 

 

 

De GEES-expertengroep die belast is met de exitstrategie werkt al aan een plan voor een eventuele nieuwe lockdown. Dat heeft professor Erika Vlieghe vandaag gezegd in ‘Le Soir’. Ze hoopt evenwel dat het niet zover zal komen. Als het toch zou gebeuren, is het mogelijk dat nog strengere maatregelen dan nu moeten genomen worden.       Er ging iets mis, probeer het later opnieuw.  

Vlieghe vreest dat het coronavirus een heropleving zal kennen. “De vraag is dan vooral wat de omvang zal zijn van die heropleving. Mogelijk is het daarvoor niet per se wachten tot de herfst, het virus kan namelijk ook deze zomer al opnieuw de kop opsteken. Het is onze taak om waakzaam te blijven en een rem te zetten op een al te enthousiaste heropstart van de samenleving. We hebben nu gezien hoe de eerste golf eruitzag en we moeten ons voorbereiden op een tweede golf, ook al zullen we proberen om het niet zover te laten komen.” onze omgang met elkaar tegelijk zal helpen én bemoeilijken: “We hebben niet voor niets 42 spieren in ons gelaat”

Het kan dus zijn dat België opnieuw in lockdown moet en experts werken daarom al aan een plan voor een nieuwe isolatieperiode. “Maar een heropleving komt er niet van de ene dag op de andere: we zullen die zien aankomen. Het kan ook zijn dat er slechts op één specifieke plaats een probleem vastgesteld wordt, en dat vereist een speciale aanpak. Er zijn kortom heel wat scenario’s. Sommige landen die op een eerder enthousiaste manier de lockdown hebben afgebouwd, hebben uiteindelijk een stap terug moeten zetten. Denk maar aan Japan, Taiwan en Singapore.”

“Niet iedereen naar strand of Ardennen”
Interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem bevestigt dat een tweede lockdown -en zelfs nog strengere maatregelen dan nu- tot de mogelijkheden behoort. “Ik denk dat wanneer de mensen zien dat het aantal overlijdens opnieuw stijgt en de ziekenhuizen opnieuw vollopen ze de nieuwe maatregelen zullen respecteren”, aldus Van Laethem.

En op vakantie gaan, zal dat nog lukken? “Dat aspect wordt nog onderzocht”, vervolgt Erika Vlieghe. “In eigen land is het zeker een mogelijkheid, maar ook dat moet georganiseerd worden. We kunnen niet iedereen naar het strand of de Ardennen sturen.

 

RECHT OP VRIJHEID, STOP DE LOCKDOWN!