30-01-2020

Verzet Loont, onderzoek alternatieven voor afvalophaling start

Foto actie affiches

Met betrekking tot het aflopende beheerscontract van Ivarem in april 2021 verklaarde schepen Andries op de gemeenteraad van 27 jan 2020, dat de eigen stadsdiensten een onderzoek doen naar alternatieven voor de afvalophaling en  - verwerking door Ivarem. 

Volgens hem heeft de stad genoeg expertise in huis om dit onderzoek zelf op een deskundige manier te doen.  In maart/april zal dit in de desbetreffende commissie reeds uitgebreid besproken worden en in mei/juni zal er een voorstel gedaan worden.  De finale goedkeuring is dan voorzien voor na het verlof.

Onder druk van onze voortdurende opvolging van dit dossier en zeker door de lopende petitie is de meerderheid ingegaan op onze vraag.  We rekenen er dan ook op dat de stad een volledig en objectief marktonderzoek zal presenteren waarin alle opties aan bod  zijn gekomen en op basis waarvan de bete keuze kan gemaakt worden.

Druk uitoefenen loont en we danken dan ook alle mensen die de petitie reeds ondertekend hebben om mee gezorgd te hebben voor deze noodzakelijke druk.

We zullen u natuurlijk verder op de hoogte houden van alle ontwikkelingen via onze facebookpagina en onze website https://www.stopdiftarlier.be