494 ondertekeningen

Fietsveilige omgeving Sint Rita Kontich

Verkeer-2

Wij willen dat er dringend werk gemaakt wordt van een veilige en fietsvriendelijke schoolomgeving. Het kruispunt aan het Sint-Ritacollege (Expressweg) is een van de drukste verkeersaders van Kontich. Duizenden fietsers kruisen daarbij dagelijks een zeer drukke gewestweg zonder aangepaste oversteekplaats.

PETITIE

Wij

ouders, leerlingen, leraren en directie van het Sint-Ritacollege en alle weggebruikers

constateren

dat alleen al het Sint-Ritacollega meer dan 1500 fietsende leerlingen en leerkrachten telt uit Kontich en omliggende gemeenten.
Zij hebben recht op:
- Een veilige schoolomgeving.
- Voldoende oversteektijd om tijdig de overkant van het kruispunt te bereiken.
- Zichtbare en duidelijke verkeerslichten, goed verlichte fietspaden zonder hindernissen.
Of beter nog: op een fietstunnel of fietsbrug over het kruispunt - een veilige en efficiënte oplossing.

en verzoeken

JA! Samen met het oudercomité, de leerlingen, de leerkrachten en de directie van het Sint-Ritacollege en alle weggebruikers vraag ik de gemeente Kontich, de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid en het Vlaamse Gewest om onmiddellijk de nodige stappen te ondernemen om een veilige en fietsvriendelijke omgeving te garanderen rond de school.

LET OP! Indien u de papieren versie van deze petitie al tekende is het niet de bedoeling ook online.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • meer dan 5 jaar geleden Ozark Henry Oostduinkerke
  • meer dan 5 jaar geleden Joost Fillet Kontich