3.557 ondertekeningen

Kies zelf wanneer je een trein neemt

Mensen met een beperking zijn verplicht 24 uur op voorhand bij de NMBS aan te geven welke trein ze exact willen nemen. De dag zelf beslissen om iets leuks te doen, is dus niet mogelijk als het van de NMBS afhangt. Teken gerust deze petitie als je dit ook absurd vindt. Alvast bedankt!

PETITIE

Wij

alle mensen met of zonder beperking, iedereen die het absurd vindt dat mensen met een beperking verplicht zijn om 24 uur op voorhand bij de NMBS aan te geven welke trein ze exact willen nemen

constateren

- Mensen met een beperking kunnen in principe de dag zelf niet meer beslissen om ergens heen te gaan, wat de charmes van het reizen met de trein volledig wegneemt, alsook gevolgen kan hebben voor je planning.
- Mensen in een bureautje beslissen aldus over hoe iemand met een beperking z'n leven plant, wat volledig absurd is!
- Onvoorziene omstandigheden waardoor je je gereserveerde trein onmogelijk nog kan halen, worden niet in acht genomen door de NMBS.

De maatregel dat mensen met een beperking verplicht zijn om 24 uur op voorhand bij de NMBS aan te geven welke trein ze exact willen nemen, werd enkele jaren geleden beslist. Deze maatregel is absurd en moet worden afgeschaft.

en verzoeken

om een debat hierover met de minister van overheidsbedrijven.
om deze maatregel af te schaffen of op z'n minst tot een minimum te herleiden.
Laat mensen zelf beslissen wanneer ze hun trein nemen, en niet de NMBS!

Deze petitie heeft status te behandelen en is daarom niet ondertekenbaar.

  • bijna 5 jaar geleden Eric Van Damme Antwerpen Voorzitter VeBeS Vzw
  • bijna 5 jaar geleden Gerrit Vonck Sint-Andries Directeur Blindenzorg Licht en Liefde vzw
  • bijna 5 jaar geleden VFG West-Vlaanderen West-Vlaanderen Vereniging personen met een handicap vzw