Good one

België EXITS W.H.O.

"53 signatures"

België dient te onthouden m.b.t. deelname WHO; ‘Pand Treaty’ en heimelijke wetsinvoering door onverkozen, ongekende & ontoerekenbare personen van 194 lidstaten, dit zonder instem van de Belgische regering. Recht tot zelfdeterminatie en soevereiniteit van burgers en Staat mag niet afgestaan worden aan niet-democratisch verkozen WHO

Pétition

Nous

Belgen en mensen die in België verblijven kunnen deelnemen aan deze petitie. Ook migranten of mensen die hier vastzitten

 

Observation

Ongerust zijn wij dat het Parlement niet heeft gediscussiëerd over en geen inspraak krijgt in de 307 voorgestelde en aangenomen Internationale Gezondheidsvoorschriften (IHR), en de wijziging van de 5 Artikelen van de IHR die door de 75e Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie op 27 MEI 2022 zijn aangepast, en daar hierover een absolute stilte heerst.

 

et requête

Hierbij vragen wij onze regering de amendementen te debatteren en in het public te debatteren, ook deze die al opgenomen ZIJN in de Internationale Gezondheidsvoorschriften vorig jaar in mei 2022, alsook 'n publiek stemrecht te voorzien hierover voor alle burgers en verblijvenden in ons land.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

'Guichet de pétition:'
'Pétitionnaire:'
Benjamin Vangheluwe 

Histoire

Signatures