You, the petitioner
Mosterd

BOSDICTATUUR NEEN LANDBOUWNATUUR JA.

Brabantse Wouden een regionaal park in wording bedreigd onze open natuur en landschappen. Honderden hectaren nieuwe bossen en natuurgebieden bedreigen onze open weiden, velden tot in onze private tuinen.

Petition

We

Landbouwers & bewoners van de Gemeente Beersel

 

observe

Dat landbouwgronden in bedreiging zijn door het regionaal park in wording "Brabantse Wouden"

 

and request

  • een evenwichtig beheer van de open ruimte en geen blanco cheque voor het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt.
  • ruimte voor bedrijven gericht op en afhankelijk van de landbouw.
  • ruimte voor verduurzaming van landbouwprocessen en korte keten economie.
  • open ruimte bewaren die cultuurhistorisch reeds 200 jaar onze regio kenmerkt
  • betrokkenheid in beleidsprocessen via een “bottom up” beleidsstructuur en cultuur in de beheersorganen van de regionale landschappen.
  • rechtszekerheid op lange termijn voor bewoners en gebruikers van het afgebakende gebied
  • Geen gebruik van onze belastinggelden en subsidies om de boeren te verdrijven met honderden hectaren bossen en bomen van Demir.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Beersel 
Petition desk:
Closing date:
2023-07-25 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Evelyne Cuvry 
Organisation:
Hoeve Cuvry 

History

Signatures