Behoud de vrijstelling om sociale en familiale redenen

"3.001 signatures"

Op 1/1/'15 werd de vrijstelling om sociale en familiale redenen afgeschaft, die werkzoekenden de kans gaf om bij familiale problemen geen werk te moeten zoeken, een minieme vergoeding te ontvangen en rechten zoals pensioen te behouden. Werkloze ouders van zorgenkindjes blijven in de kou staan! Vzw Ons Steentje, Vrouwenraad, de Gezinsbond en getroffen ouders slaan de handen in elkaar om hier iets aan te veranderen! (www.onssteentje.be, www.vrouwenraad.be, www.gezinsbond.be)

Pétition

Nous

Ouders van zorgenkindjes die getroffen worden door deze maatregel en iedereen die hen wil steunen!

 

Observation

De vrijstelling om sociale en familiale redenen gaf werkzoekenden met bepaalde zorgnoden het recht om tijdelijk niet beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Ze kregen een kleine vergoeding van 10.22 euro per dag gedurende de eerste 24 maanden, vanaf de 25e maand werd dit 8.30 euro. De dagen waarvoor er een uitkering werd ontvangen, werden beschouwd als dagen vergoede werkloosheid voor de andere sectoren van de sociale zekerheid (kinderbijslag, ziekteverzekering, pensioenen).

Op 1/1/2015 werd deze maatregel, in het kader van de besparingen, afgeschaft.

Werkzoekenden met zorgnoden moeten gesteund worden, niet dieper in de put geduwd. Ze hebben het op zich al moeilijk genoeg. Ouders van zorgenkindjes moeten de kans krijgen om er voor hun kind te zijn, ook als ze werkloos zijn. De afschaffing van de vrijstelling om sociale en familiale redenen moet teruggedraaid worden, zodat deze mensen terug wat meer ademruimte krijgen en zich kunnen focussen op hun gezin en hun zorgen het hoofd kunnen bieden. Heel veel mensen komen door de afschaffing in de problemen.

 

et requête

Wij willen dat de afschaffing van de vrijstelling om familiale en sociale redenen teruggedraaid wordt, zodat werkzoekenden met zorgnoden (o.a. ouders van zorgenkindjes) niet dieper in de put worden geduwd! Ze hebben al zorgen genoeg!

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Regering 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
29-03-2015 
'Pétitionnaire:'
Miet Neetesonne 
'Site web:'

Histoire

Signatures