Rup altenapark

BEZWAAR tegen de nieuwe ontsluitingsweg in RUP Altenapark

"41 signatures"

Weg creëert gevaarlijke situatie waar deze bestaande wandel/fietszone zal kruisen, neemt groen weg uit het park, vlak achter tuinen van bewoners Bochtstraat, geen oplossing voor vermindering van verkeer.

Volledige tekst op https://www.kontich.be/rup-altena - document RUP110242140000500001TNVV

Pétition

Nous

Bezorgde omwonenden, ouders van schoolgaande kinderen en sympathisanten.

 

Observation

  1. Ontwerp nieuwe weg, die fiets/wandelpad zal kruisen, vormt een gevaar voor de gebruikers van beide.

  2. Huidige weg op correcte afstand van woningen, nieuwe weg ligt vlak achter enkele tuinen van de Bochtstraat.

  3. Knelpunt 'Aandeel bebouwde en verharde oppervlakte' wordt nog versterkt door aanleg vd nieuwe verharde weg.

  4. 'Enkel plaatselijk verkeer' is uit ondervinding zeer ruim begrip, er is zeer veel trafiek, aan vaak hoge snelheid.

 

et requête

  1. Huidige weg renoveren alsook de bestaande brug bij renovatie/vervanging te verbreden. Dit met oog op verhogen van de veiligheid vd minder mobiele mensen/voetgangers/fietsers die vanuit de Mina Telghuislaan/Altenastraat/Antwerpsesteenweg komen.

  2. Oplossing om het toegelaten verkeer drastisch te verminderen

  3. Nieuwe plan toetsen aan de leefbaarheid van omwonenden, veiligheid van alle gebruikers met maximaal behoud van het groene karakter.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Kontich 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
11-09-2022 
'Pétitionnaire:'
Claire Fransen; Magali van de Wildebergh; Karin van der Avoirt; Martine Van den Broeck 
'Organisation:'
Inwoners van de Bochtstraat 
'Site web:'

Histoire

Signatures