Cat eu de bron vos 4

Catalanen en Spanjaarden verdienen beter

"381 signatures"

Madrid gebruikt massaal geweld tegen het vreedzame Catalaanse streven naar onafhankelijkheid. Dat geweld miskent democratische rechten, breekt met onze democratische cultuur en schendt grondrechten. Het geweld is waarschijnlijk zelfs illegaal. Daarom is vreedzaam overleg nu noodzakelijk.

Pétition

Nous

gewone burgers met een afkeer van geweld en een voorkeur voor democratie en overleg

 

Observation

  1. Dat Spaanse regering en rechters terug kwamen op de ruime autonomie die Spaans en Catalaans parlement in 2006 overeenkwamen.
  2. Dat de Spaanse overheid sindsdien alle overleg afwees.
  3. Dat Catalanen op democratische, vreedzame wijze streven naar meer autonomie.
  4. Dat Madrid reageerde met een betwistbare claim dat dit referendum illegaal was en met massaal staatsgeweld.
  5. Dat de EU haar eigen principes massaal laat schenden door Madrid.

 

et requête

Wij vragen de Europese leiders om: 1. Dat geweld te veroordelen en sancties voor te bereiden indien Spanje volhardt in geweld. 2. Spaanse en Catalaanse overheden op te roepen dit conflict vreedzaam op te lossen – zoals Catalanen en veel gewone Spanjaarden wensen. 3. Spaanse rechters op te roepen tot respect voor de scheiding der machten en voor de afgesproken grotere autonomie. 4. Te waarborgen dat de Catalanen altijd EU-burgers kunnen blijven.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Europese Commissie 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
06-01-2018 
'Pétitionnaire:'
L. Abicht, I. Antonis, B. Hermans, R. Praet, J. Vernaeve, M. Keymolen, N. Colpaert, A. Leenaerts, K. Huyghelen, J. Eggermont, T. Garcia, B. Celis, D. Devoldere, F. Vlaminck, C. Cogghe, E. Keymolen, P. V.Assche, M. DeBusschere, L.V.Biervliet, G. Craps, K.  
'Organisation:'
Charta Vlaanderen & VOS Vlaamse Vredesvereniging 
'Site web:'

Histoire

Signatures