FM Brussel blijft, nu nog eerherstel voor Anne Brumagne. FM Brussel resterait, et maintenant encore réhabilitation pour Anne Brumagne

"277 signatures"

De transculterele, kritische stadszender FM Brussel kreeg positieve evaluaties. Op 6 juni j.l. werd bekendgemaakt dat de zender zou worden opgedoekt. 310.000 luisteraars zouden in de kou staan vanaf 1 juli 2015.

Na massaal protest zou deze beslissing zijn teruggedraaid, maar er is nog meer aan de hand met de Vlaamse Brusselse media.

Ook de weekkrant Brussel Deze Week (BDW) zou moeten bloeden. Op 6/6 werd Anne Brumagne onslagen als hoofdredactrice BDW. Na vruchtbaar werk, volgt een willekeurig ontslag op basis van verantwoordelijkheden die ze sinds 2 maanden kreeg toegeschoven. Onaanvaardbaar!

Le 6/6 Anne Brumagne est démissionnée comme rédacteur en chef BDW pour raison des responsabilités qu'elle gérait a peine 2 mois. Un excellent travail est suivi par une démission arbitraire. Inacceptable!

On 6/6 Anne Brumagne was fired as chief editor BBW. After fruitful work follows an arbitrary dismissal based on responsibilities she hardly excited 2 months. Unacceptable!

Pétition

Nous

Gedupeerde luisteraars van FM Brussel en sympatisanten Lezers van de stadskrant Brussel Deze Week (BDW) en sympatisanten

 

Observation

We gaan niet akkoord met het schrappen van de stadszender FM Brussel. Deze radiozender moet kunnen blijven bestaan op basis van de positieve evaluaties die deze kreeg en niet op basis van 'onderzoeken van consultants'. Zij hanteren economische, technocratische maatstaven, en deze zijn niet van toepassing op een stadszender zoals FM Brussel. Anne Brumagne, de hoofdredactrice van de stadskrant Brussel Deze Week (BDW), wordt na jaren van goed werk zomaar afgevoerd. De huidige hoofdredacteur van FM Brussel zou haar functie moeten overnemen.

 

et requête

We eisen dat radio FM Brussel in de ether blijft! We eisen eerherstel voor Anne Brumagne van de stadskrant Brussel Deze Week (BDW) vanwege de overheid.

Statut actuel

Cette pétition n’est pas ouverte pour réunir des signatures. will_be_signable: Nous vous avons envoyé un e-mail à partir de webmaster@petities.nl. Pour continuer votre pétition, vous suivez le lien qui se trouve dans l’ e-mail.

 

Histoire

Signatures