Wijvoelennattigheid

Géén padelvelden op het voormalig sportterrein van de GO!-school - "Den Bunder"

"108 signatures"

Voor alle duidelijkheid: néén, wij zijn niet tegen sport in het algemeen of padel in het bijzonder. Echter, de gemeente Zele gaat voluit voor een megalomaan project in hartje Zele met de geplande aanleg van 10 padelvelden met sporthal op het voormalig sportterrein van de GO!-School.

Pétition

Nous

de inwoners van de Alois De Beulelaan en de Honoré Staesstraat, sympathisanten

 

Observation

dat de gemeente van plan is om deze site in te richten met 10 padelterreinen. Wij zijn niet akkoord omdat:

  • er overlast zal zijn (geluid-licht-verkeer-parkeer)
  • de site een bufferfunctie moet hebben
  • het project buiten proportie is
  • er alternatieve sportlocaties zijn waar het wèl kan
  • open communicatie naar de buurt volledig ontbreekt
  • het niet conform is met de beloftes klimaatakkoord
  • het de schijn wekt van verdoken "privatisering"

 

et requête

een nieuw ontwerp én een open debat over de bestemming van de site met als doel de creatie van een veilige, groene, aangename leefomgeving, met duurzaam karakter voor àlle inwoners.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Zele 
'Guichet de pétition:'
'Pétitionnaire:'
Martin Berckmoes 

Histoire

Signatures

Mises à jour

UPDATE 01 - Masterplan Den Bunder (10 padelvelden e. a.)

Beste buren, medestanders, petitionarissen en sympathisanten … Vooreerst zeer hartelijke dank om ons initiatief tegen de 10 padelvelden in onze buurt - beter bekend als Den Bunder (voormalige sportterreinen van de GO!-school) - te hebben gesteund. Momenteel zijn er al 107 mensen die de digitale versie van onze petitie hebben ondertekend.

+En savoir plus...

Bij de buurtbewoners die we al konden bezoeken zijn er al een dertigtal ondertekenaars voor de Honoré Staesstraat en 30 voor de Alois De Beulelaan. Dus samengevat een 167-tal, voorwaar een succes !

Onze actie en onze petities haalden daarnaast ook de krant van het voorbije weekend (zie deze link ). https://www.hln.be/zele/buurt-vraagt-open-debat-over-invulling-sportterrein-den-bunder-geen-megalomaan-project-met-tien-padelvelden~afa1fc85/

We vernemen dat het ontwerp van Masterplan Bunder aan bod is gekomen op het College van Burgemeester en Schepenen van 10/05/2021. Naar verluidt is er daar nog geen beslissing omdat de studie van dit masterplan nog niet volledig zou zijn afgerond.

Het ontwerp Masterplan Bunder met de scenario's is op 20/05/2021 ook voorgesteld op de gemeentelijke commissie. Het relaas met reacties en scenario's kan u bekijken op hier (vanaf 36’ tot 1u 16’). https://www.facebook.com/gemeentezele/videos/1586054341600934h

Omdat wij proactief willen bijdragen aan het bijsturen van voormeld masterplan (maar dan zonder padel …) doen we andermaal een beroep op jullie allemaal! Graag ontvangen we van elk van jullie suggesties over andere (deel) bestemmingen die aan het terrein kunnen gegeven worden. Je kan jullie suggesties (tekst, voorbeelden, tekeningen, foto's, etc.) opsturen naar ons e-mailadres dat speciaal voor deze campagne werd ingericht: buurtbewonersdenbunder@gmail.com Ook jeugdige inbreng - we denken aan tekeningen, collages …. Etc. zijn zeker en vast ook welkom. Je kan natuurlijk ook bij ons (al dan niet in de brievenbus) terecht.

De bedoeling en onze voorkeur is om het terrein maximaal te kunnen benutten voor iedere medeburger. En dit zonder onderscheid van rang of stand, leeftijd, … We denken dat het ook aangewezen is om rekening te houden met de groeperingen die het terrein nu al gebruiken waaronder de Hondenschool. Hoe meer de nieuwe invulling ook een buffer kan vormen tegen het tegenoverliggend industrieterrein (andere zijde spoorweg), hoe beter! Wees dus maar heel creatief aub!

Wij verzamelen alle voorstellen op voormeld e-mailadres en zullen dan de lijst van alle voorstellen bundelen en terugkoppelen naar jullie. Wacht niet te lang om te antwoorden - aan de andere kant werken ze ook voort aan het huidige plan!

Benieuwd naar jullie inbreng!

Martin, Christophe, Guido

30-05-2021