Opheffing verjaringstermijn op seksueel geweld.

"2.896 signatures"

Wij eisen de opheffing van de verjaringstermijn (15 jaar) op seksueel geweld.

Pétition

Nous

Slachtoffers en hun vrienden en familie. Hulpverleners in de psychosociale sector. Ouders.

 

Observation

In de huidige wetgeving verjaart seksueel geweld na 15 jaar, terwijl de slachtoffers levenslang psychologisch verminkt zijn. Seksuele misbruikers zouden geen kans mogen krijgen om hun straf te ontlopen door een verjaringstermijn. Ook worden familieleden, die kindermisbruik verzwijgen, niet vervolgd. Zij moeten berecht worden als medeplichtige.

 

et requête

Wij eisen de opheffing van de verjaringstermijn op seksueel geweld. Wij eisen levenslange celstraffen voor de daders. Wij eisen dat familieleden die kindermisbruik bewust verzwijgen, worden berecht als medeplichtige.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
05-11-2019 
'Pétitionnaire:'
Anoniem 

Histoire

Signatures