Stop de geluidsoverlast door militair geweld in Noord Limburg

"9 signatures"

In toenemende mate wordt het leefgebied in de omgeving van vliegbasis Kleine Brogel geteisterd door enorme geluidsoverlast als gevolg van overvliegende straaljagers, alsmede door militaire schietoefeningen op het terrein in Leopoldsburg. Omwonenden lijden hieronder.

Pétition

Nous

omwonende burgers rondom vliegbasis Kleine Brogel en het militair oefenterrein in Leopoldsburg

 

Observation

sterk toenemende geluidsoverlast (vaak oorverdovend) als gevolg van overvliegende straaljagers en zwaar geschut op het militaire oefenterrein van Leopoldsburg. Dit heeft een enorm negatieve impact op ons welzijn.

 

et requête

om meer respect voor welzijn en minder geluidsoverlast. Dit kan wellicht door het gebruik van virtuele militaire oefeningen, wat ook ecologisch meer verantwoord zou zijn.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

'Guichet de pétition:'
'Pétitionnaire:'
R.F. van den Heuvel 

Histoire

Signatures