Stop de verkeersdrukte op de Heiststeenweg in Beerzel (Putte)

"14 signatures"

Vandaag stellen we vast dat haast in alle omliggende gemeenten talrijke initiatieven worden genomen om de verkeersonveiligheid en -drukte drastisch te verminderen en het wooncomfort van de inwoners te verhogen. In Putte – Beerzel gebeurt dit nauwelijks of niet. Zeker niet aan de Heiststeenweg.

Pétition

Nous

Inwoners van de nieuwe verkaveling Hoog Beerzel en de omwonenden van de Heiststeenweg.

 

Observation

In een artikel van het Nieuwsblad van 28/6/23 werd verwezen naar 19 verkeersinbreuken inzake snelheid op de Heiststeenweg voor het hele jaar 2022! Wij stellen vandaag vast dat vandaag minstens 3 voertuigen op 10, waaronder zware vrachtwagens, veel te hard rijden. In de vroege uren en ’s nachts ligt dit aantal nog veel hoger. Uiteraard heeft dit een sterke impact op verkeerslawaai, -drukte en verhoogt het gevoel van onveiligheid.

 

et requête

Daarom vragen wij het college van Burgemeester en Schepenen uitdrukkelijk om actie te ondernemen om de verkeersdrukte, -onveiligheid en -lawaai op de Heiststeenweg in te perken. Voor de inwoners aan en rond de Heiststeenweg wordt dit ondraaglijk, voor de fietsende schoolkinderen levensgevaarlijk. Het is op de eerste plaats een kwestie van het probleem te willen inzien en er iets te willen aan doen.

Statut actuel

Cette pétition n’est pas ouverte pour réunir des signatures. will_be_signable: Nous vous avons envoyé un e-mail à partir de webmaster@petities.nl. Pour continuer votre pétition, vous suivez le lien qui se trouve dans l’ e-mail.

 

Détails

Adressé à :
Putte 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
06-12-2023 
'Statut:'
Fermé 
'Pétitionnaire:'
Guy Morre 

Histoire

Signatures