Terras Belgaleiro Leuven

"230 signatures"

De plannen van openbare werken houden geen rekening met het bestaand terras van horecazaak Belgaleiro te Leuven op de hoek Goudsbloemstraat en Mgr. Van Waeyenberghlaan, waardoor het sociaal multicultureel leven van de buurt in gedrang komt. Zonder terras is Belgaleiro financieel onhaalbaar. OMV_2018000352

Pétition

Nous

buurtbewoners van St. Jacobs Leuven en sympathisanten en klanten van Belgaleiro

 

Observation

Bij de plannen van openbare werken Leuven wordt er geen rekening gehouden met het bestaan en de leefbaarheid van Belgaleiro. Het bestaand terras zou verdwijnen. De ontmoetingsplaats van de buurt zou verdwijnen. De leefbaarheid zal achteruit gaan. Bussen en andere wagens zouden sneller rijden in een zone 30. Een belangrijk multicultureel aspect zou verdwijnen uit de stad: een plaats waar burgers, oude én nieuwe Leuvenaars zich thuis voelen en elkaar ontmoeten; een plaats voor creaties van artiesten.

 

et requête

Ons verzoek gaat over een kleine aanpassing in de Mgr. Van Waeyenberghlaan ter hoogte van de Goudsbloemstraat: het voor Belgaleiro en de buurt voorzien van een degelijke ruimte voor het plaatsen van een groot terras met mogelijkheden om fietsen te parkeren naast het terras; en aldus het voorzien dat de snelheid van de bussen en andere weggebruikers wordt gerespecteerd op 30 km/u. Tenslotte verzoek om rond de huidige plannen in dialoog te gaan met de buurtbewoners en lokale uitbaters van handelszaken.

Statut actuel

Cette pétition n’est pas ouverte pour réunir des signatures. will_be_signable: Nous vous avons envoyé un e-mail à partir de webmaster@petities.nl. Pour continuer votre pétition, vous suivez le lien qui se trouve dans l’ e-mail.

 

Détails

Adressé à :
Leuven 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
25-09-2018 
'Statut:'
Fermé 
'Pétitionnaire:'
William Gisgand 

Histoire

Signatures