Verschillende beroepen groep

Werkbare loopbaan

"1.549 signatures"

ACV, ABVV en ACLVB Oost-Vlaanderen blijven gekant tegen de regeringsvoornemens en -beslissingen over de eindeloopbaan. De regering maakt verkeerde keuzes, de werkgevers gaan erin mee. Bovendien stelden de werkgevers zich afzijdig op tijdens de besprekingen over de zware beroepen.

Pétition

Nous

die ons kunnen vinden in de voorstellen van de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB

 

Observation

Dat de regering, met stille steun van de werkgeversorganisaties, een brutale ingreep in de landingsbanen en SWT doorvoert en hierbij doof blijft voor de verzuchtingen van de werknemers. De regering heeft de mond vol van werkbaar werk, maar besliste om dit stelsel vanaf 2019 op te trekken van 55 naar 60 jaar!

 

et requête

• Wij eisen van de regering dat deze maatregel niet wordt doorgevoerd en dat zij ijvert voor een algemene landingsbaan vanaf 55 jaar voor alle werknemers. • We eisen SWT vanaf 58 jaar voor zware beroepen en lange loopbaan zonder beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en zonder impact op het wettelijke pensioenbedrag.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Regering 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
20-02-2019 
'Pétitionnaire:'
Filip Devriendt 
'Organisation:'
ACV, ABVV, ACLVB 
'Site web:'

Histoire

Signatures