Knipsel

Wij eisen het ontslag en de bestraffing van Conner Rousseau

"6.414 signatures"

Gelet op het herhaaldelijk publiekelijk - via sociale media - aanzetten tot discriminatie tegenover Belgische burgers wegens hun medische toestand, in strijd met de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 e.a., wordt gevraagd de nodige sancties te treffen tegenover de heer ROUSSEAU, voorzitter Vooruit.

Pétition

Nous

Alle benadeelde Belgische staatsburgers

 

Observation

dat de heer Conner ROUSSEAU meermaals publiekelijk - o.a. op sociale media - aanzette tot discriminatie en haat op grond van gezondheidstoestand/fysieke of genetische eigenschap, in strijd met artikel 22 van de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007, art. 444 Sw. en internationale mensenrechtenverdragen.

Discriminatie is bij wet verboden en is strafbaar. Iemand discrimineren is iemand schade toebrengen.

 

et requête

  • het onmiddellijk ontslag als partijvoorzitter
  • de gerechtelijke vervolging en bestraffing wegens schending van bovengenoemde wetten
  • de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten , met name het recht om te kiezen of verkozen te worden
  • een gepaste deontologische sanctie
  • publieke verontschuldigingen in de media

Statut actuel

Cette pétition n’est pas ouverte pour réunir des signatures. will_be_signable: Nous vous avons envoyé un e-mail à partir de webmaster@petities.nl. Pour continuer votre pétition, vous suivez le lien qui se trouve dans l’ e-mail.

 

Détails

'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
25-02-2022 
'Réponse attendue:'
09-12-2022 
'Statut:'
Fermé 
'Pétitionnaire:'
MV 

Histoire

Signatures

Mises à jour

Zevende update : petitie gesloten

Met 6.414 handtekeningen werd deze petitie gesloten. Ik wens alle ondertekenaars van harte te bedanken voor hun steun en hoop dat deze petitie de gerechtelijke en politieke instanties zal aanzetten om de gepaste sancties te treffen tegen het discriminerende en strafbare gedrag van de heer Rousseau.

+En savoir plus...

Samen staan we sterk

28-02-2022

Zesde update : klacht ingediend bij parket

Vandaag, 25.2.2022, werd door de petitionaris een klacht ingediend bij de procureur des Konings van het parket Oost- Vlaanderen, afdeling Dendermonde tegen de heer ROUSSEAU, samen met de resultaten van de petitie (6.408 handtekeningen)..

25-02-2022

Vijfde update : UNIA opent dan toch een dossier tegen Rousseau.

Nadat de petitionaris een volledig juridisch onderbouwd antwoord stuurde aan Unia (zie derde update) en ingevolge de klacht van meer dan 500 andere burgers bij UNIA, werd een dossier geopend tegen de heer Rousseau wegens discriminerende uitspraken. To be continued ...

link naar het artikel .

30-01-2022