Knipsel

Wij eisen het ontslag en de bestraffing van Conner Rousseau

"6.414 signatures"

Gelet op het herhaaldelijk publiekelijk - via sociale media - aanzetten tot discriminatie tegenover Belgische burgers wegens hun medische toestand, in strijd met de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 e.a., wordt gevraagd de nodige sancties te treffen tegenover de heer ROUSSEAU, voorzitter Vooruit.

Pétition

Nous

Alle benadeelde Belgische staatsburgers

 

Observation

dat de heer Conner ROUSSEAU meermaals publiekelijk - o.a. op sociale media - aanzette tot discriminatie en haat op grond van gezondheidstoestand/fysieke of genetische eigenschap, in strijd met artikel 22 van de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007, art. 444 Sw. en internationale mensenrechtenverdragen.

Discriminatie is bij wet verboden en is strafbaar. Iemand discrimineren is iemand schade toebrengen.

 

et requête

  • het onmiddellijk ontslag als partijvoorzitter
  • de gerechtelijke vervolging en bestraffing wegens schending van bovengenoemde wetten
  • de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten , met name het recht om te kiezen of verkozen te worden
  • een gepaste deontologische sanctie
  • publieke verontschuldigingen in de media

Statut actuel

Cette pétition n’est pas ouverte pour réunir des signatures. will_be_signable: Nous vous avons envoyé un e-mail à partir de webmaster@petities.nl. Pour continuer votre pétition, vous suivez le lien qui se trouve dans l’ e-mail.

 

Détails

'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
25-02-2022 
'Réponse attendue:'
09-12-2022 
'Statut:'
Fermé 
'Pétitionnaire:'
MV 

Histoire

Signatures

Mises à jour

Eerste update

Dank aan alle ondertekenaars van deze petitie ! Op nog geen 24 uur tijd werden maar liefst +/- 1500 handtekeningen verzameld en hopelijk blijft dit aantal groeien de komende dagen en weken. De resultaten van deze petitie zullen worden overgemaakt aan de bevoegde rechterlijke instanties, de verschillende parlementen, Vooruit en ter ondersteuning van de klacht tegen de heer ROUSSEAU die op 18.1.22 werd ingediend bij UNIA..

20-01-2022