Mises à jour

Tijdelijk probleem bevestigingsmails

Beste bezoeker,

We hebben even een probleem met het versturen van de bevestigingsmails bij het ondertekenen van petities. We hebben de mails maar ze geraken even niet verstuurd.

Onze techneut is druk bezig dit zo snel mogelijk op te lossen, vanaf dit opgelost geraakt zullen alle mails verstuurd worden.

Bedankt voor uw geduld!

-Het petitie.be-team

03-03-2021

UPDATE 01 - Masterplan Den Bunder (10 padelvelden e. a.)

Beste buren, medestanders, petitionarissen en sympathisanten … Vooreerst zeer hartelijke dank om ons initiatief tegen de 10 padelvelden in onze buurt - beter bekend als Den Bunder (voormalige sportterreinen van de GO!-school) - te hebben gesteund. Momenteel zijn er al 107 mensen die de digitale versie van onze petitie hebben ondertekend.

+En savoir plus...

Bij de buurtbewoners die we al konden bezoeken zijn er al een dertigtal ondertekenaars voor de Honoré Staesstraat en 30 voor de Alois De Beulelaan. Dus samengevat een 167-tal, voorwaar een succes !

Onze actie en onze petities haalden daarnaast ook de krant van het voorbije weekend (zie deze link ). https://www.hln.be/zele/buurt-vraagt-open-debat-over-invulling-sportterrein-den-bunder-geen-megalomaan-project-met-tien-padelvelden~afa1fc85/

We vernemen dat het ontwerp van Masterplan Bunder aan bod is gekomen op het College van Burgemeester en Schepenen van 10/05/2021. Naar verluidt is er daar nog geen beslissing omdat de studie van dit masterplan nog niet volledig zou zijn afgerond.

Het ontwerp Masterplan Bunder met de scenario's is op 20/05/2021 ook voorgesteld op de gemeentelijke commissie. Het relaas met reacties en scenario's kan u bekijken op hier (vanaf 36’ tot 1u 16’). https://www.facebook.com/gemeentezele/videos/1586054341600934h

Omdat wij proactief willen bijdragen aan het bijsturen van voormeld masterplan (maar dan zonder padel …) doen we andermaal een beroep op jullie allemaal! Graag ontvangen we van elk van jullie suggesties over andere (deel) bestemmingen die aan het terrein kunnen gegeven worden. Je kan jullie suggesties (tekst, voorbeelden, tekeningen, foto's, etc.) opsturen naar ons e-mailadres dat speciaal voor deze campagne werd ingericht: buurtbewonersdenbunder@gmail.com Ook jeugdige inbreng - we denken aan tekeningen, collages …. Etc. zijn zeker en vast ook welkom. Je kan natuurlijk ook bij ons (al dan niet in de brievenbus) terecht.

De bedoeling en onze voorkeur is om het terrein maximaal te kunnen benutten voor iedere medeburger. En dit zonder onderscheid van rang of stand, leeftijd, … We denken dat het ook aangewezen is om rekening te houden met de groeperingen die het terrein nu al gebruiken waaronder de Hondenschool. Hoe meer de nieuwe invulling ook een buffer kan vormen tegen het tegenoverliggend industrieterrein (andere zijde spoorweg), hoe beter! Wees dus maar heel creatief aub!

Wij verzamelen alle voorstellen op voormeld e-mailadres en zullen dan de lijst van alle voorstellen bundelen en terugkoppelen naar jullie. Wacht niet te lang om te antwoorden - aan de andere kant werken ze ook voort aan het huidige plan!

Benieuwd naar jullie inbreng!

Martin, Christophe, Guido

Ouders starten petitie tegen falend aanmeldingssysteem: “Dan waren we liever gaan kamperen aan de schoolpoort”

Circulatieplan gaat niet door.

Vanwege de grote impact op enkele straten in Kapellen is er na overleg tussen de burgemeesters van Stabroek en Kapellen beslist dat het circulatieplan niet doorgaat in de huidige vorm en zelfs niet getest zal worden.

22-04-2021 | Pétition NEEN tegen circulatieplan Witven

Een mooi alternatief

Bekijk deze youtube video van iemand die in de wijk woont en met een goed alternatief komt.

Klik hier voor de video.

22-04-2021 | Pétition NEEN tegen circulatieplan Witven

Petitie staat online

Petitie is klaar von ondertekenen.

Alvast bedankt!.

09-04-2021 | Pétition Red het Rietveld

Petitie “haal yoga uit de lockdown”

De einddatum werd verlengd tot 20/4. Maak van de gelegenheid gebruik om deze petitie nog te ondertekenen en te delen..

06-04-2021 | Pétition Haal yoga uit de lockdown

Petitie staat online

Beste mensen, de petitie is nu online. Graag ondertekenen en verspreiden om zo veel mogelijk handtekening te bemachtigen om het Rietveld te redden.

Alvast bedankt, Remy.

04-04-2021 | Pétition Red het Rietveld