Cf0bac60 b1f0 4d83 bde2 6d28bb68e009

Behoud De Koornbloem

"971 signatures"

Er wordt gewerkt aan een centralisering van de scholen in Torhout. Dit betekent dat ze het wijkschooltje 'Koornbloem' willen sluiten in het schooljaar 2028-2029. Wij willen de school behouden voor onze kinderen en de toekomst van de kinderen van deze gemeenschap.

Pétition

Nous

zijn bezorgde ouders van kinderen die nu en in de toekomst school lopen/zullen lopen in 'De Koornbloem'.

 

Observation

Men wil 'De Koornbloem' als unieke wijkschool sluiten en deze centraliseren samen met de andere vestigingen van de Oefenschool in een nieuw gebouw langs de Ernest Claeslaan. PIJNPUNTEN NIEUWE SCHOOL: - Te grootschalig (+ 500 lln) - De plannen houden te weinig rekening met kinderen die niet/minder aarden in grote groepen, introverter zijn, nood hebben aan geborgenheid, nood hebben aan meer zorg of ondersteuning omwille van de grotere omvang van zowel de school als de klasgroepen. - De weg er naartoe is erg onveilig. Kinderen van De Koornbloem moeten het rondpunt van de op- en afrit van de autosnelweg trotseren op de meest drukke momenten. - De ligging is midden in een woonwijk binnen het centrum. Dit creëert extra verkeersoverlast, extra onveiligheid. - De buurtbewoners zullen meer lawaaihinder, verkeerslast ondervinden binnen hun woonwijk. -De meerwaarde van het wonen op Maria Assumpta verdwijnt. Een laatste ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen en de lokale gemeenschap verdwijnt. ! Daarnaast betreuren wij de gebrekkige informatie en communicatie van het schoolbestuur. WAT ZAL ER VERLOREN GAAN TEN GEVOLGE VAN DE SLUITING VAN DE KOORNBLOEM? - Kleinschalige en persoonlijke leefomgeving - Voldoende aandacht voor individuele (talent)ontwikkeling van de kinderen - Op maat gemaakt onderwijs voor specifieke leerbehoeften - Continuïteit en stabiliteit - Toegankelijkheid - Relationele verbondenheid tussen leerlingen, maar ook leerkrachten en ouders. - Veiligheid door nabijheid - De school vormt een basis voor de sociale gemeenschap van de wijk - Een laatste ontmoetingsplaats verdwijnt binnen deze gemeenschap - De jarenlange gevestigde jeugdbeweging en hun vertrouwde omgeving

 

et requête

Bovenal dat de wijkschool 'de koornbloem' kan behouden worden! Op zijn minst: Begrip, overleg en open communicatie.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Schoolbestuur 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
30-09-2023 
'Pétitionnaire:'
Lisa Hemeryck 
'Organisation:'
Onze kinderen, onze koornbloem 
'Site web:'

Histoire

Signatures