Foto dc hugo maris

Een transparant juridisch kader in de kunst- en vrijetijdssector nu!

"1.446 signatures"

België is een broeikas van verenigingen binnen cultuur en sport die als vzw functioneren. Zowel op het gebied van amateurkunsten en vrije tijd als in het professionele kunstenveld komen actoren terecht in een onduidelijk web van regelgeving in verband met BTW, sociale zekerheid en juridisch kader.

Pétition

Nous

Kunst- en sportliefhebbers, kunstenaars, verenigingen en federaties binnen cultuur en sport

 

Observation

Dat de noodgedwongen sluiting van het Leuvense Danscentrum Aike Raes vzw, geviseerd door de fiscus, doet stof opwaaien, zowel in de culturele, vrijetijds- als sportsector. Het complex kluwen van regels binnen de huidige BTW-wetgeving is niet werkbaar voor vzw’s met multi-palet activiteiten en hybride werkvormen (wel/niet artistiek). Binnen fiscaliteit voelen we met 21% BTW geen juiste parameter voor welzijn, cultuur of maatschappelijk doel.

 

et requête

Heldere categorieën in een juridisch BTW-kader, dat niet langer multi-interpreteerbaar is, en bijkomende expertise/parameters binnen de fiscaliteit inzake artistieke activiteiten. Participatie kan financieel toegankelijk zijn met een eenduidige BTW-wetgeving van 6% of liefst met een vrijstelling cfr. de gesubsidieerde cultuursector. We vragen een correcte toepassing met vrijstelling voor het symbooldossier vzw Danscentrum Aike Raes.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Regering 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
15-06-2024 
'Pétitionnaire:'
Jennifer Regidor, Lenneke Rasschaert 
'Organisation:'
Lenneke Rasschaert en Jennifer Regidor, die erbij waren bij de oprichting van Danscentrum Aike Raes en beiden actief zijn in het Kunstsecundair onderwijs, de vrijetijdssector en gesubsidieerde kunstensector 

Histoire

Signatures

Mises à jour

Problemen op de website

Omwille van een onverklaarbare reden is onze teller terug naar 1 gegaan toen we reeds over 1.300 ondertekeningen. Hopelijk geraakt dit snel opgelost.

+En savoir plus...

Blijf ondertussen gerust delen, getuigen, tekenen!

29-02-2024