Gelijk werk, gelijk loon in het Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen

"941 signatures"

Sinds 1990 hebben de leerkrachten Beeldende Kunsten (BK) in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) uren van 50 min. In de Podiumkunsten zijn het volle uren van 60 minuten. Volwassenen starten bij BK in de Hogere Graad. In het nieuwe decreet wordt dit behouden, wat nu reeds resulteert in +/- 7 jaren meer werken voor de leraars Podiumkunsten.

Pétition

Nous

Iedereen, leerkrachten, directie, leerlingen en betrokkenen bij het Deeltijds Kunstonderwijs die vinden dat de overheid moet ingrijpen

 

Observation

Sinds het laatste decreet van 1990 werden aan de leerkrachten Beeldende Kunsten in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) uren van 50 min per lesuur toebedeeld. De collega's in de Podiumkunsten (Muziek, Woord & Dans) doen 60min/u. Bovendien schrijven volwassenen bij Beeldende Kunsten zich rechtstreeks in in de Hogere Graad, waardoor deze leerkrachten in BK minder uren moeten presteren om een fulltime te bereiken. De Vlaamse overheid wil deze ongelijke en onrechtvaardige situatie niet corrigeren in het nieuwe decreet dat nu in de maak is. In een rechtsstaat kan er niet met 2 maten en 2 gewichten worden gerekend.

 

et requête

Wij eisen van de Vlaamse minister van Onderwijs dat in het nieuwe decreet deze grote ongelijkheid en onrechtvaardigheid wordt gecorrigeerd: twee identieke collega's in hetzelfde onderwijs horen identiek betaald te worden. Voor eenzelfde opdracht hoort eenzelfde wedde. Indien de 60 minuten per lesuur worden behouden voor de Podiumkunsten, dan moeten de leerkrachten Beeldende Kunsten pro rata gehonoreerd worden per 50 min/u.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Vlaamse Gemeenschap 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
16-12-2017 
'Pétitionnaire:'
Paul Mertens 

Histoire

Signatures