You, the petitioner

Gelijk werk, gelijk loon in het Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen

941 signatures

Sinds 1990 hebben de leerkrachten Beeldende Kunsten (BK) in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) uren van 50 min. In de Podiumkunsten zijn het volle uren van 60 minuten. Volwassenen starten bij BK in de Hogere Graad. In het nieuwe decreet wordt dit behouden, wat nu reeds resulteert in +/- 7 jaren meer werken voor de leraars Podiumkunsten.

Petition

We

Iedereen, leerkrachten, directie, leerlingen en betrokkenen bij het Deeltijds Kunstonderwijs die vinden dat de overheid moet ingrijpen

 

observe

Sinds het laatste decreet van 1990 werden aan de leerkrachten Beeldende Kunsten in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) uren van 50 min per lesuur toebedeeld. De collega's in de Podiumkunsten (Muziek, Woord & Dans) doen 60min/u. Bovendien schrijven volwassenen bij Beeldende Kunsten zich rechtstreeks in in de Hogere Graad, waardoor deze leerkrachten in BK minder uren moeten presteren om een fulltime te bereiken. De Vlaamse overheid wil deze ongelijke en onrechtvaardige situatie niet corrigeren in het nieuwe decreet dat nu in de maak is. In een rechtsstaat kan er niet met 2 maten en 2 gewichten worden gerekend.

 

and request

Wij eisen van de Vlaamse minister van Onderwijs dat in het nieuwe decreet deze grote ongelijkheid en onrechtvaardigheid wordt gecorrigeerd: twee identieke collega's in hetzelfde onderwijs horen identiek betaald te worden. Voor eenzelfde opdracht hoort eenzelfde wedde. Indien de 60 minuten per lesuur worden behouden voor de Podiumkunsten, dan moeten de leerkrachten Beeldende Kunsten pro rata gehonoreerd worden per 50 min/u.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Vlaamse Gemeenschap 
Petition desk:
Closing date:
2017-12-16 
Lead petitioner:
Paul Mertens 

History

Signatures