Knipsel

Nieuw bustraject 1640 Brasschaat - Lage Kaart

"116 signatures"

Zeer recentelijk is de informatie tot ons gekomen dat een nieuw bustraject van De Lijn zou worden ingezet langs de Lage Kaart, in beide richtingen. In de stuurgroep wordt beweerd dat de bewoners van de Lage Kaart op de hoogte werden gesteld, met kans op reactie. Dit is niet het geval!

Pétition

Nous

Bewoners van de Lage Kaart te Brasschaat, stakeholders in het bepalen van een nieuw bustraject.

 

Observation

dat de gemeente Brasschaat ons niet heeft geïnformeerd over de plannen om een nieuw bustraject van De Lijn vast te leggen in onze wijk. Wij hebben bijgevolg geen enkele kans gekregen om een reactie in te dienen of verzet aan te tekenen. Daarnaast constateren wij dat er reeds teveel zwaar (sluip)verkeer door de Lage Kaart rijdt, met de nodige geluidsoverlast. Voor zulk zwaar verkeer dient het wegdek aangepast te zijn.

 

et requête

  • Geïnformeerd te worden waarom en door wie een nieuw traject werd aangevraagd/bepaald?
  • Waarom het traject van bus 730 gewijzigd zou moeten worden?
  • Waarom de Lage Kaart voorzien zou moeten worden van een Lijnbus?

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Brasschaat 
'Guichet de pétition:'
'Pétitionnaire:'
Caroline Cuypers 

Histoire

Signatures