You, the petitioner
Knipsel

Nieuw bustraject 1640 Brasschaat - Lage Kaart

116 signatures

Zeer recentelijk is de informatie tot ons gekomen dat een nieuw bustraject van De Lijn zou worden ingezet langs de Lage Kaart, in beide richtingen. In de stuurgroep wordt beweerd dat de bewoners van de Lage Kaart op de hoogte werden gesteld, met kans op reactie. Dit is niet het geval!

Petition

We

Bewoners van de Lage Kaart te Brasschaat, stakeholders in het bepalen van een nieuw bustraject.

 

observe

dat de gemeente Brasschaat ons niet heeft geïnformeerd over de plannen om een nieuw bustraject van De Lijn vast te leggen in onze wijk. Wij hebben bijgevolg geen enkele kans gekregen om een reactie in te dienen of verzet aan te tekenen. Daarnaast constateren wij dat er reeds teveel zwaar (sluip)verkeer door de Lage Kaart rijdt, met de nodige geluidsoverlast. Voor zulk zwaar verkeer dient het wegdek aangepast te zijn.

 

and request

  • Geïnformeerd te worden waarom en door wie een nieuw traject werd aangevraagd/bepaald?
  • Waarom het traject van bus 730 gewijzigd zou moeten worden?
  • Waarom de Lage Kaart voorzien zou moeten worden van een Lijnbus?

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Brasschaat 
Petition desk:
Lead petitioner:
Caroline Cuypers 

History

Signatures