Logo

Red huis "De Fraula"

"228 signatures"

Huis de Fraula, een van de meest karaktervolle panden in de Klappeistraat in Antwerpen Noord, wordt met de sloop bedreigd. Wij willen dat het OCMW – eigenaar van het pand – in overleg met de buurt een oplossing zoekt waarbij het pand wordt gerenoveerd tot sociale woongelegenheden en publieke ruimte.

Pétition

Nous

buurtbewoners, Klappeikleppers, Seefhoekers en iedereen begaan met het sociaal en cultureel erfgoed

 

Observation

Het OCMW wil huis De Fraula openbaar verkopen. Daarmee handelt zij in strijd met haar sociale doelstelling en toont zij geen respect voor haar eigen erfgoed. Dit pand uit het begin van de 19° eeuw met een solide basisconstructie zonder structurele gebreken laten verloren gaan in een buurt (2060) die nu al kampt met een tekort aan sociale woongelegenheid en publieke ruimte, is onverantwoord. De huidige bewoners moeten opkrassen zonder alternatief.

 

et requête

  1. de herziening van de beslissing tot openbare verkoop
  2. een renovatie van het pand - in overleg met de buurt - tot sociale of bescheiden woningen, eventueel via overdracht aan een derde geschikte partner
  3. het behoud van het karakter van het pand
  4. gemeenschapsruimten en een buurtinvulling op het gelijkvloers
  5. voorafgaandelijk een oplossing voor de huidige bewoners

Statut actuel

Cette pétition n’est pas ouverte pour réunir des signatures. will_be_signable: Nous vous avons envoyé un e-mail à partir de webmaster@petities.nl. Pour continuer votre pétition, vous suivez le lien qui se trouve dans l’ e-mail.

 

Détails

Adressé à :
Antwerpen 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
10-12-2015 
'Statut:'
Retiré 
'Pétitionnaire:'
Carl Bresseleers 

Histoire

Signatures