You, the petitioner
Logo

Red huis "De Fraula"

228 signatures

Huis de Fraula, een van de meest karaktervolle panden in de Klappeistraat in Antwerpen Noord, wordt met de sloop bedreigd. Wij willen dat het OCMW – eigenaar van het pand – in overleg met de buurt een oplossing zoekt waarbij het pand wordt gerenoveerd tot sociale woongelegenheden en publieke ruimte.

Petition

We

buurtbewoners, Klappeikleppers, Seefhoekers en iedereen begaan met het sociaal en cultureel erfgoed

 

observe

Het OCMW wil huis De Fraula openbaar verkopen. Daarmee handelt zij in strijd met haar sociale doelstelling en toont zij geen respect voor haar eigen erfgoed. Dit pand uit het begin van de 19° eeuw met een solide basisconstructie zonder structurele gebreken laten verloren gaan in een buurt (2060) die nu al kampt met een tekort aan sociale woongelegenheid en publieke ruimte, is onverantwoord. De huidige bewoners moeten opkrassen zonder alternatief.

 

and request

  1. de herziening van de beslissing tot openbare verkoop
  2. een renovatie van het pand - in overleg met de buurt - tot sociale of bescheiden woningen, eventueel via overdracht aan een derde geschikte partner
  3. het behoud van het karakter van het pand
  4. gemeenschapsruimten en een buurtinvulling op het gelijkvloers
  5. voorafgaandelijk een oplossing voor de huidige bewoners

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Antwerpen 
Petition desk:
Closing date:
2015-12-10 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Carl Bresseleers 

History

Signatures