The science of today is the technology of tomorrow!

"285 signatures"

Wekelijks komt het belang van wetenschappen en het tekort aan wetenschappers in het nieuws. Toch besloot Katholiek Onderwijs Vlaanderen ervoor om bij de hervormingen 2 uren te schrappen bij de wetenschappen en 1 uur bij aardrijkskunde.

Pétition

Nous

Wij zijn twee laatstejaarsstudenten uit de richting wiskunde-wetenschappen te Sila Westerlo.

 

Observation

In de wetenschapsrichtingen zal volgens de nieuwe onderwijshervormingen het aantal lesuren natuurwetenschappen dalen van 7 wekelijkse lesuren naar 5 wekelijkse lesuren. Om dit te bekomen verdwijnt er zowel in het 5de als in het 6de jaar één lesuur biologie. In het 5de jaar valt ook wekelijks één lesuur aardrijkskunde weg en in het 6de jaar één lesuur fysica. Met het huidige lesurenpakket vliegen we al als sneltreinen door de leerstof en dan is er over uitbreiding nog niet gesproken. De leerstof nog sneller zien, is geen optie. Er zal dus belangrijke leerstof verdwijnen. Het niveau van het onderwijs daalt, want er zal te weinig tijd zijn om een stevige wetenschappelijke basis op te bouwen.

 

et requête

Wij verzoeken om voor 1 keer naar de studenten te luisteren. De aantal uren natuurwetenschappen in een wetenschapsrichting mogen echt niet dalen. De wetenschappelijke basis vandaag de dag is net hoog genoeg om verbanden te leggen. Daarbij zien wij tijdens onze lessen geen leerstof die overgeslagen of beperkt kan worden. Elke wetenschapper moet kunnen begrijpen hoe de mens en zijn omgeving in elkaar zit.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Schoolbestuur 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
13-05-2023 
'Pétitionnaire:'
Caitlin Mathews 
'Organisation:'
leerlingen Sila Westerlo  

Histoire

Signatures

Mises à jour

duiding over de modernisering (sila westerlo)

De modellessentabellen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vormen een vertrekpunt voor scholen. Daarnaast heeft elke school meerdere lesuren die ze zelf kan toewijzen aan studierichtingsvakken en andere vakken, projecten, …

Op dit moment lopen we in SILA Westerlo adviestrajecten met onze leraren.

+En savoir plus...

We vullen stapsgewijs deze lesuren in. Het uitgangspunt is uiteraard goede leerkwaliteit blijven garanderen rekening houdend met ons opvoedingsproject, het studierichtingsprofiel, ons leerlingenpubliek en de huidige maatschappelijke context.

Na bijkomende en essentiële informatie van de overheid én van onze koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen hopen wij jullie binnenkort volledig te kunnen informeren. We nodigen jullie uit op onze Open School op zondag 14 mei van 13.00 u. – 17.00 u.

Bijkomend, Katholiek Onderwijs Vlaanderen stuurde gisteren zelf een bericht uit via haar Nieuwsbrief waarin de koepel een aantal zaken die in de media ter sprake komen (De Standaard, wo 22 maart) duidt. Zie bijgevoegde link: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/minimumtabellen-en-opbod-tussen-vakken?nv_i=d38a52d0-e744-4b16-a857-d047a415dd09

26-03-2023