D059f626 43ab 4ea2 ade4 ee5421b64ae0

Volksverzet tegen het afschaffen van de Kortrijkse Groothandels Markt

"115 signatures"

Op 1 augustus 2018 moet volgens het Kortrijkse Stadsbestuur de 100 jarige Kortrijkse Groothandels Markt verdwijnen.

De handelaars moeten plaatsruimen voor vuilniswagens met als gevolg dat zij hun handelszaak moeten sluiten en werkloos worden?!

Pétition

Nous

Handelaars die hun in-en uitheemse groenten en fruit aan-en verkopen op de Kortrijkse Groothandels Markt en sympathisanten

 

Observation

Dat het Kortrijks Stadsbestuur de Kortrijkse Groothandels Markt (een 100 jarige Kortrijkse traditie) wil laten uitdoven om op de site vuilniswagens te stallen.

Dit brengt het gevolg met zich mee dat een groot aantal handelaars die een 100% afzetmarkt hebben op de KGM op 1/8/2018 werkloos worden.

Daarnaast zullen vele lokale winkels in en rondom Kortrijk problemen hebben om verse groenten en fruit aan te kopen.

 

et requête

Om het plan om de Kortrijkse Groothandels Markt af te schaffen stop te zetten en een andere stalplaats voor hun vuilniswagens te zoeken.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Kortrijk 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
11-09-2017 
'Pétitionnaire:'
Matthias Glorieux 

Histoire

Signatures