Wijziging gepland tracé Fiets-O-Strade in Saffierstraat te Berchem

"354 signatures"

Het geplande tracé van de fiets-o-strade door Berchem loopt o.a. door de Saffierstraat. Daardoor verdwijnt een groene strook van 10000m2. De tuinen zijn een verrijking voor de biodiversiteit, vormen een buffer tegen fijn stof en geluid en hebben een belangrijke sociale functie. Er zijn andere trajecten mogelijk die vriendelijker zijn voor de leefomgeving. Graag uw steun voor ons verzoek om het geplande tracé opnieuw te bekijken.

Pétition

Nous

verontruste buurtbewoners van Groenenhoek Berchem en ieder die het groene karakter in district en stad noodzakelijk acht

 

Observation

dat de provincie met haar plannen voor de fiets-o-strade (F11) door Berchem kiest voor het tracé dat de meeste schade aanbrengt aan mens en natuur. De geplande opgehoogde dijk van 9 m breed elimineert het schaarse groen in de wijk. Er wordt te weinig werk gemaakt van een inclusief plan dat de buurt verrijkt én de mobiliteit verbetert. Alternatieven zijn mogelijk! Bovendien eisen wij inspraak in de plannen over de impact op ondermeer de Saffierstraat en omliggende buurt.

 

et requête

om het geplande tracé door de Saffierstraat te herbekijken, zodat de groene strook behouden blijft.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Berchem 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
06-02-2017 
'Pétitionnaire:'
Simon De Vos 

Histoire

Signatures