You, the petitioner

Wijziging gepland tracé Fiets-O-Strade in Saffierstraat te Berchem

349 signatures

Het geplande tracé van de fiets-o-strade door Berchem loopt o.a. door de Saffierstraat. Daardoor verdwijnt een groene strook van 10000m2. De tuinen zijn een verrijking voor de biodiversiteit, vormen een buffer tegen fijn stof en geluid en hebben een belangrijke sociale functie. Er zijn andere trajecten mogelijk die vriendelijker zijn voor de leefomgeving. Graag uw steun voor ons verzoek om het geplande tracé opnieuw te bekijken.

Petition

We

verontruste buurtbewoners van Groenenhoek Berchem en ieder die het groene karakter in district en stad noodzakelijk acht

 

observe

dat de provincie met haar plannen voor de fiets-o-strade (F11) door Berchem kiest voor het tracé dat de meeste schade aanbrengt aan mens en natuur. De geplande opgehoogde dijk van 9 m breed elimineert het schaarse groen in de wijk. Er wordt te weinig werk gemaakt van een inclusief plan dat de buurt verrijkt én de mobiliteit verbetert. Alternatieven zijn mogelijk! Bovendien eisen wij inspraak in de plannen over de impact op ondermeer de Saffierstraat en omliggende buurt.

 

and request

om het geplande tracé door de Saffierstraat te herbekijken, zodat de groene strook behouden blijft.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Berchem 
Petition desk:
Closing date:
2017-02-06 
Lead petitioner:
Simon De Vos 

History

Signatures