Mises à jour

Tijdelijk probleem bevestigingsmails

Beste bezoeker,

We hebben even een probleem met het versturen van de bevestigingsmails bij het ondertekenen van petities. We hebben de mails maar ze geraken even niet verstuurd.

Onze techneut is druk bezig dit zo snel mogelijk op te lossen, vanaf dit opgelost geraakt zullen alle mails verstuurd worden.

Bedankt voor uw geduld!

-Het petitie.be-team

03-03-2021

PERSBERICHT. De openbare verlichting blijft uit in Deinze. N-VA reageert teleurgesteld.

“Tijdens onze huisbezoeken, op onze website www.IdeeDeinze24.be en op sociale media blijft de straatverlichting een veelbesproken onderwerp en vragen vele mensen om de straatverlichting weer aan te steken”, zegt N-VA-secretaris Glenn Vander Auwera.

Om na te gaan hoe groot het draagvlak werkelijk is, besloten we om een petitie te organiseren. Ruim 600 personen tekenden deze petitie.

Fractieleider Bart Vermaercke bracht op de gemeenteraad in september het onderwerp ter sprake.

+En savoir plus...

Vermaercke: “We voelden ons gesteund door minister Lydia Peeters (OVLD) die de gemeenten opriep om meteen de lichten overal weer aan te steken om de zichtbaarheid in het verkeer te verhogen. De veiligheid en het veiligheidsgevoel garanderen is één van de kerntaken van degelijk bestuur. De energieprijzen zijn immers flink gedaald. Het is niet omdat de criminaliteitscijfers niet stijgen dat we niet moeten ingaan op de vraag van vele inwoners. Ondertussen volgden reeds vele gemeenten de oproep van Peeters”, aldus Vermaercke.

Bangmakers

Vooruit en CD&V beschuldigden N-VA van “bangmakerij”, lachten het onveiligheidsgevoel weg en pleitten voor een campagne om de mensen te overtuigen dat het allemaal maar denkbeeldig is.

Het links blok en de meerderheidspartijen keurden het voorstel resoluut af. Elke lamp die niet brandt is immers minder CO2 uitstoot, waarop Vermaercke fijntjes opmerkte dat er dan wellicht dan ook geen dubbel zo grote ijspiste komt en de kerstverlichting wat soberder wordt.

Verbaasd

Daags na de gemeenteraad verscheen een schepen op het VTM Nieuws met de melding dat er een grote ijspiste komt in Deinze omdat de energieprijzen gedaald zijn en dat we het volk niet alles mogen ontnemen. Glenn Vander Auwera reageert bijzonder verbaasd: “De argumenten om de verlichting niet weer aan te steken worden gebruikt om een ijspiste wel goed te keuren. Ik snap niet waarom het één niet kan en het ander wel. De besparingscijfers zijn minimaal. Het is duidelijk dat de politieke agenda beslist. Alweer wordt met de bevolking geen rekening gehouden. Integendeel, men zegt letterlijk: ‘beste burger, u maakt uzelf wat wijs met uw onveiligheidsgevoel.’”

Klik hier om het persbericht van N-VA Deinze te lezen

02-10-2023 | Pétition Straatverlichting Deinze

36.000 keer merci!

We hebben op iets meer dan een week tijd meer dan 36.000 handtekeningen verzameld en aan de Vlaamse Regering overgedragen.

Bedankt allemaal om dit punt zo hoog mee op de agenda te zetten! Dit signaal kan het beleid niet negeren..

N-VA Deinze dient raadsbesluit in op gemeenteraad

Donderdagavond 28 september brengt N-VA Deinze een raadsbesluit op de gemeenteraad om de lichten weer aan te steken..

21-09-2023 | Pétition Straatverlichting Deinze

correctie

Wij hebben niets tegen het bedrijf, wel tegen een belemmering van het verzicht, terwijl de eigenaar zelf in het gemeentebestuur zetelt en opkomt voor behoud van de open ruimte..

Mogelijk gebruik van kerk in Baarle-Hertog

Broeders en zusters, Ik ontving de uitnodiging om gebruik te maken van de katholieke kerk in Baarle-Hertog - weliswaar voorlopig op zaterdag - voor het vieren van een eredienst. Gezien dit - weliswaar omringd door Nederland - Belgisch grondgebied is, biedt dit voor mij de mogelijkheid u, met de zegen van onze eerbiedwaardige Metropoliet, als priester te bedienen.

+En savoir plus...

Ik houd u op de hoogte van de voortgang en hoop zeer spoedig samen met u een dienst te vieren. +vader Quinten

Vrachtverkeer

Omdat het vrachtverkeer niet meer langs de Gestelsedijk en Molenstraat mag kunnen de chauffeurs niet anders dan door de Voermansstraat rijden. Wij wensen GEEN VRACHTVERKEER meer door de Voermanstraat. Andere straten zijn wel voorzien van een fietspad en breed genoeg, maar niet de Voermansstraat.

Update 11/09/2023

Blijkbaar is het volledige heldenplein en het grasplein projectgrond, de gemeente heeft geld nodig. De school leerplaneet en de velodromen aan circuit (Zolder) is buiten budget gelopen.

+En savoir plus...

Ik heb al iemand van de middenstand aan de lijn gehad voor verder overleg (en stappen). meer ga ik voorlopig nog niet uit de doeken doen.

Basisbereikbaarheid Brugge

In een goed functionerend democratisch systeem is burgerinspraak essentieel, vooral als het gaat om het vormgeven van onze basisbereikbaarheid met het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer raakt het dagelijks leven van talloze mensen, van de dagelijkse pendelaar tot gezinnen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om toegang te krijgen tot werk, onderwijs en recreatie.

Burgerinspraak zorgt ervoor dat de stemmen en behoeften van de gemeenschap gehoord worden.

+En savoir plus...

Het stelt degenen die het openbaar vervoer dagelijks gebruiken in staat om hun ervaringen, suggesties en zorgen te delen, wat kan leiden tot betere diensten en verbeteringen in het systeem. Het vergroot ook de transparantie en verantwoording van de besluitvormingsprocessen, wat bijdraagt aan een gevoel van betrokkenheid en vertrouwen bij de burgers.

Kortom, burgerinspraak is de sleutel tot het creëren van een openbaar vervoersysteem dat echt voldoet aan de behoeften van de gemeenschap en dat de mobiliteit en toegankelijkheid voor iedereen verbetert.