Jeugd help!

Jeugdhulp: inzetten op ambulante begeleiding (crisis)

"4 signatures"

Recente tv-programma's hebben laten zien dat de jeugdzorg in crisis verkeert. Er zijn te weinig bedden en jongeren hebben geen veilige plek meer.

We willen samen met ouders en voogden vernieuwende ideeën steunen, werken aan een nieuw beleid voor jeugdhulp. Vanuit een standpunt het publiek.

Pétition

Nous

Ouders, voogden, onderteken onze petitie voor betere ondersteuning in de jeugdhulp.

 

Observation

We merken dat het jeugdhulpsysteem volledig tekortschiet. Kinderen verhuizen te vaak tussen crisisbedden en er wordt te snel overgegaan tot uithuisplaatsing. Het is essentieel om meer te investeren in preventie, gerichte begeleiding, en opvolging in de oorspronkelijke thuissituatie. In gevallen waar ingrijpen noodzakelijk is, zoals bij geweld, zouden speciale plaatsingen moeten worden gecreëerd, zonder gebruik te maken van rusthuizen of ziekenhuizen, zoals nu vaak gebeurt vanwege de crisis.

 

et requête

Het doel is om een plan te creëren waarin ervaringsdeskundigen, ouders en hulpverleners samenwerken aan een modern kader. Dit plan moet ruimte bieden voor minder traditionele oplossingen en zich richten op het versterken van gezinskracht en voorkomen van uithuisplaatsingen, vooral in situaties waarin ouders simpelweg niet over de middelen beschikken om een kind op te voeden (denk aan armoede, ongevallen, etc.).

We streven ernaar dat het beleid wordt beoordeeld vanuit het perspectief van de volledige maatschappij, niet alleen vanuit gesubsidieerde organisaties. Een open debat moet plaatsvinden, waarin alle fouten worden aangepakt, burgers de ruimte krijgen om hun ervaringen te delen en de benadering meer menselijk wordt.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Vlaams Parlement 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
27-05-2024 
'Pétitionnaire:'
VerenigdGezin 
'Organisation:'
VerenigdGezin 
'Site web:'

Histoire

Signatures