You, the petitioner
Jeugd help!

Jeugdhulp: inzetten op ambulante begeleiding (crisis)

4 signatures

Recente tv-programma's hebben laten zien dat de jeugdzorg in crisis verkeert. Er zijn te weinig bedden en jongeren hebben geen veilige plek meer.

We willen samen met ouders en voogden vernieuwende ideeën steunen, werken aan een nieuw beleid voor jeugdhulp. Vanuit een standpunt het publiek.

Petition

We

Ouders, voogden, onderteken onze petitie voor betere ondersteuning in de jeugdhulp.

 

observe

We merken dat het jeugdhulpsysteem volledig tekortschiet. Kinderen verhuizen te vaak tussen crisisbedden en er wordt te snel overgegaan tot uithuisplaatsing. Het is essentieel om meer te investeren in preventie, gerichte begeleiding, en opvolging in de oorspronkelijke thuissituatie. In gevallen waar ingrijpen noodzakelijk is, zoals bij geweld, zouden speciale plaatsingen moeten worden gecreëerd, zonder gebruik te maken van rusthuizen of ziekenhuizen, zoals nu vaak gebeurt vanwege de crisis.

 

and request

Het doel is om een plan te creëren waarin ervaringsdeskundigen, ouders en hulpverleners samenwerken aan een modern kader. Dit plan moet ruimte bieden voor minder traditionele oplossingen en zich richten op het versterken van gezinskracht en voorkomen van uithuisplaatsingen, vooral in situaties waarin ouders simpelweg niet over de middelen beschikken om een kind op te voeden (denk aan armoede, ongevallen, etc.).

We streven ernaar dat het beleid wordt beoordeeld vanuit het perspectief van de volledige maatschappij, niet alleen vanuit gesubsidieerde organisaties. Een open debat moet plaatsvinden, waarin alle fouten worden aangepakt, burgers de ruimte krijgen om hun ervaringen te delen en de benadering meer menselijk wordt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Vlaams Parlement 
Petition desk:
Closing date:
2024-05-27 
Lead petitioner:
VerenigdGezin 
Organisation:
VerenigdGezin 
Website:

History

Signatures