Petitie zijinstromers foto

Meeneembare anciënniteit voor alle zij-instromers

"1.162 signatures"

De zij-instromers die vóór september 2020 de overstap naar het onderwijs gezet hebben, vragen dezelfde rechten als de zij-instromers die nadien zijn ingestapt. Ook wij zouden graag een deel van onze eerder opgedane beroepservaring kunnen omzetten in geldelijke anciënniteit in het onderwijs.

Pétition

Nous

de zij-instromers die vóór september 2020 de overstap naar het onderwijs gezet hebben,

 

Observation

dat wij worden uitgesloten van de anciënniteitsmaatregel die geldt voor zij-instromers in het onderwijs. Eerder konden de nieuwe zij-instromers tot 10 jaar anciënniteit meenemen. Recent stelde de minister van Onderwijs voor om deze maatregel nog verder uit te breiden naar 15 jaar meeneembare anciënniteit, én met terugwerkende kracht tot alle zij-instromers die sinds september 2020 in het onderwijs begonnen zijn.

 

et requête

dezelfde rechten toe te kennen aan alle zij-instromers, ongeacht wanneer ze in het onderwijs zijn ingestapt. Ook wij helpen nog elke dag het lerarentekort oplossen. Met dit voorstel wordt opnieuw een mes in de wonde geduwd over het mislopen van loon en dreigt een groep ervaren en gemotiveerde leerkrachten het onderwijs terug te verlaten. Door deze petitie te ondertekenen, bepleit je een gelijke behandeling voor alle zij-instromers.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
11-02-2025 
'Pétitionnaire:'
Luk Windels 

Histoire

Signatures