Ondersteuning

Ondersteuning is geen luxe voor onze kinderen

De ondersteuner zorgt voor ondersteuning van onze kinderen, van de leerkracht en van de gewone school. In het nieuwe decreet Leersteun worden de ondersteuningsnetwerken omgevormd tot leersteuncentra. Deze centra zullen verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van leerlingen met alle hindernissen.

Pétition

Nous

Ouders van leerlingen met specifieke ondersteuningsnoden in het gewoon onderwijs, sympathisanten

 

Observation

  • dat er door het vastgelegde budget voor de brede types (basisaanbod, type 3 en type 9) de begeleidingsuren steeds meer verdeeld worden over steeds meer kinderen.
  • dat door de 70/30 verdeling die bij de start werd vastgelegd het beschikbare budget niet altijd terecht komt waar het moet waardoor vele ondersteuners een onrechtvaardige werklast hebben.
  • dat leerlingen met een attest type 2, 4, 6, 7 hier ook de gevolgen van ondervinden.

 

et requête

  • dat de gesloten enveloppe en de verdeling 60/40 (zoals vermeld in de conceptnota decreet leersteun) wordt herbekeken. We beseffen dat deze vraag niet budgetneutraal is, maar in het kader van de effectieve uitrol van inclusief onderwijs is dit noodzakelijk.
  • dat de ondersteuners de kans krijgen om echte partners in gewone scholen te worden. Hiervoor moet er tijd, ruimte en een beperkt aantal leerlingen in hun uurrooster zijn.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
21-12-2021 
'Pétitionnaire:'
Sandra Van Heffen 
'Organisation:'
Project I3 vzw 

Histoire

Signatures