You, the petitioner
Ondersteuning

Ondersteuning is geen luxe voor onze kinderen

83 signatures

De ondersteuner zorgt voor ondersteuning van onze kinderen, van de leerkracht en van de gewone school. In het nieuwe decreet Leersteun worden de ondersteuningsnetwerken omgevormd tot leersteuncentra. Deze centra zullen verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van leerlingen met alle hindernissen.

Petition

We

Ouders van leerlingen met specifieke ondersteuningsnoden in het gewoon onderwijs, sympathisanten

 

observe

  • dat er door het vastgelegde budget voor de brede types (basisaanbod, type 3 en type 9) de begeleidingsuren steeds meer verdeeld worden over steeds meer kinderen.
  • dat door de 70/30 verdeling die bij de start werd vastgelegd het beschikbare budget niet altijd terecht komt waar het moet waardoor vele ondersteuners een onrechtvaardige werklast hebben.
  • dat leerlingen met een attest type 2, 4, 6, 7 hier ook de gevolgen van ondervinden.

 

and request

  • dat de gesloten enveloppe en de verdeling 60/40 (zoals vermeld in de conceptnota decreet leersteun) wordt herbekeken. We beseffen dat deze vraag niet budgetneutraal is, maar in het kader van de effectieve uitrol van inclusief onderwijs is dit noodzakelijk.
  • dat de ondersteuners de kans krijgen om echte partners in gewone scholen te worden. Hiervoor moet er tijd, ruimte en een beperkt aantal leerlingen in hun uurrooster zijn.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Petition desk:
Closing date:
2021-12-21 
Lead petitioner:
Sandra Van Heffen 
Organisation:
Project I3 vzw 

History

Signatures